Slik skal svensk film vokse

Snabba cash 475
Daniel Espinosa regisserte Snabba Cash (2010) som ble produsert av Tre Vänner.

Svensk filmproduksjon kan fordobles, men det krever sterke produksjonsselskaper – både økonomisk og kunstnerisk. Og en filmstøtte allerede på idèstadiet.

«Hva skal til for at svensk film skal kunne vokse seg dobbelt så stor?» er spørsmålet som stilles i en ny svensk rapport som er bestilt av Rådet för kulturella och kreativa näringar och Film & tv-producenterna. Bengt Toll, tidligere CEO hos SFI, har utarbeidet rapporten som presenteres i neste uke.

Rapporten nevner en rekke områder hvor mindre tiltak skal kunne forbedre og styrke svensk filmproduksjon. Et hovedproblem er ifølge rapporten at svenske filmprodusenter er økonomisk svake.

-Svake produksjonsselskaper makter ikke å utvikle bra ideer. De må få bedre muligheter for å drive med ideutvikling og hente ut en fortjeneste. Hvis filmideer kan sees som næringsinnovasjon, kan selskapene få en ro på til å jobbe frem sine patenter, sier Bengt Toll til Dagens Nyheter.

Norsk Filminstitutts talentordning Nye veier til lange filmer gir nå manusforfattere og regissører mulighet for å søke tilskudd til å utvikle en filmidé.

Bakgrunnen for den svenske rapporten er at filmbransjen i Sverige anses for å være underfinansiert og mangle kapital – 100 millioner kronor er et beløp som ofte blir nevnt. Støtten til svensk film har hatt som mål å gi mer penger til færre produksjoner, noe som har ført til at antallet produksjoner er redusert, og at det i dag produseres for få filmer.

De siste 10 årene har 108 produksjonsselskaper produsert spillefilm i Sverige. 5 av selskapene produserte 5 filmer eller flere, mens 67 prosent av selskapene kun produserte en enkelt film. De fleste selskapene har ikke råd til å ta noen økonomisk risiko, og inntektene ender sjeldent hos selskapene selv.

Rapporten etterlyser også en større fleksibilitet i bruken av de såkalte vinduer i lanseringsarbeidet, med mulighet for å slippe en film på kino, VOD og dvd samtidig.

-Fleksible lanseringer med kortere vinduer for de filmene som i dag er svakest på kino vil gi høyere publikumstall og en større inntjening for produksjonsselskapene, sier Toll.

Slik skal svensk film vokse

Snabba cash 475
Daniel Espinosa regisserte Snabba Cash (2010) som ble produsert av Tre Vänner.

Svensk filmproduksjon kan fordobles, men det krever sterke produksjonsselskaper – både økonomisk og kunstnerisk. Og en filmstøtte allerede på idèstadiet.

«Hva skal til for at svensk film skal kunne vokse seg dobbelt så stor?» er spørsmålet som stilles i en ny svensk rapport som er bestilt av Rådet för kulturella och kreativa näringar och Film & tv-producenterna. Bengt Toll, tidligere CEO hos SFI, har utarbeidet rapporten som presenteres i neste uke.

Rapporten nevner en rekke områder hvor mindre tiltak skal kunne forbedre og styrke svensk filmproduksjon. Et hovedproblem er ifølge rapporten at svenske filmprodusenter er økonomisk svake.

-Svake produksjonsselskaper makter ikke å utvikle bra ideer. De må få bedre muligheter for å drive med ideutvikling og hente ut en fortjeneste. Hvis filmideer kan sees som næringsinnovasjon, kan selskapene få en ro på til å jobbe frem sine patenter, sier Bengt Toll til Dagens Nyheter.

Norsk Filminstitutts talentordning Nye veier til lange filmer gir nå manusforfattere og regissører mulighet for å søke tilskudd til å utvikle en filmidé.

Bakgrunnen for den svenske rapporten er at filmbransjen i Sverige anses for å være underfinansiert og mangle kapital – 100 millioner kronor er et beløp som ofte blir nevnt. Støtten til svensk film har hatt som mål å gi mer penger til færre produksjoner, noe som har ført til at antallet produksjoner er redusert, og at det i dag produseres for få filmer.

De siste 10 årene har 108 produksjonsselskaper produsert spillefilm i Sverige. 5 av selskapene produserte 5 filmer eller flere, mens 67 prosent av selskapene kun produserte en enkelt film. De fleste selskapene har ikke råd til å ta noen økonomisk risiko, og inntektene ender sjeldent hos selskapene selv.

Rapporten etterlyser også en større fleksibilitet i bruken av de såkalte vinduer i lanseringsarbeidet, med mulighet for å slippe en film på kino, VOD og dvd samtidig.

-Fleksible lanseringer med kortere vinduer for de filmene som i dag er svakest på kino vil gi høyere publikumstall og en større inntjening for produksjonsselskapene, sier Toll.

MENY