Skuffelse på Vestlandet over statsbudsjettet

Projekt: "ZWEI LEBEN_TO LIV"
«To liv» – en Oscarnominert film som ble delvis spilt inn i Bergen.

Det regionale filmfondet Fuzz får 88000 kroner i økt tilskudd i 2014. Det er elleve millioner mindre enn forventet, melder Bergens Tidende.

– Vi har sett at Kulturløftet medførte mye friske penger til kulturfeltet generelt og filmfeltet spesielt. Det har i ingen grad kommet regionale filmfond til gode, sier daglig leder i Fuzz, Lars Leegaard Marøy.

Marøy mener det er den rødgrønne regjeringens måte å formidle at det ikke er ønskelig med en desentralisering av filmmakten, men at den er ønsket i Oslo.

– Å satse ordentlig på oss ville involvert en desentralisering av filmmakten, at spillefilm, tv-drama, og dataspill ikke lenger kun er filminstituttets domene. Men det er regjeringen tilsynelatende ikke særlig interessert i .

Nå håper han at Solberg-regjeringen vil øke summen.

– Det har stått i Høyres alternative statsbudsjett i mange år at de ønsker å øke støtten til de regionale filmfondene, og det ville vært helt i tråd med den nye regjeringens ideologi.

Marøy tror muligheten for en ny og større sum er god.

– Det er små penger i et stort kulturbudsjett, og det er ekstremt viktige penger for det regionale filmmiljøet. Ikke minst fordi at for hver krone fra staten blir til minst to kroner til filmbransjen, på grunn av krav om regional «matching». Og en økning til regionale filmfond har vært overmoden i svært mange år allerede.

Heller ikke Vestnorsk filmsenter har fått den økningen de håpet på med 8,59 millioner i statsstøtte i 2014 (det vil si en økning på 400 000).

– Det er klart at det er hyggelig med en økning, men vi kunne trengt mer, sier konstituert daglig leder, Stine Tveten.

– Det er ikke de 400 000 som løfter bransjen det ekstra hakket vi ønsker oss. Så noe reelt løft er det ikke.

Les hele saken

Rushprint bringer flere nyheter og tilbakemeldinger fra bransjen om statsbudsjettet de neste dagene.

Skuffelse på Vestlandet over statsbudsjettet

Projekt: "ZWEI LEBEN_TO LIV"
«To liv» – en Oscarnominert film som ble delvis spilt inn i Bergen.

Det regionale filmfondet Fuzz får 88000 kroner i økt tilskudd i 2014. Det er elleve millioner mindre enn forventet, melder Bergens Tidende.

– Vi har sett at Kulturløftet medførte mye friske penger til kulturfeltet generelt og filmfeltet spesielt. Det har i ingen grad kommet regionale filmfond til gode, sier daglig leder i Fuzz, Lars Leegaard Marøy.

Marøy mener det er den rødgrønne regjeringens måte å formidle at det ikke er ønskelig med en desentralisering av filmmakten, men at den er ønsket i Oslo.

– Å satse ordentlig på oss ville involvert en desentralisering av filmmakten, at spillefilm, tv-drama, og dataspill ikke lenger kun er filminstituttets domene. Men det er regjeringen tilsynelatende ikke særlig interessert i .

Nå håper han at Solberg-regjeringen vil øke summen.

– Det har stått i Høyres alternative statsbudsjett i mange år at de ønsker å øke støtten til de regionale filmfondene, og det ville vært helt i tråd med den nye regjeringens ideologi.

Marøy tror muligheten for en ny og større sum er god.

– Det er små penger i et stort kulturbudsjett, og det er ekstremt viktige penger for det regionale filmmiljøet. Ikke minst fordi at for hver krone fra staten blir til minst to kroner til filmbransjen, på grunn av krav om regional «matching». Og en økning til regionale filmfond har vært overmoden i svært mange år allerede.

Heller ikke Vestnorsk filmsenter har fått den økningen de håpet på med 8,59 millioner i statsstøtte i 2014 (det vil si en økning på 400 000).

– Det er klart at det er hyggelig med en økning, men vi kunne trengt mer, sier konstituert daglig leder, Stine Tveten.

– Det er ikke de 400 000 som løfter bransjen det ekstra hakket vi ønsker oss. Så noe reelt løft er det ikke.

Les hele saken

Rushprint bringer flere nyheter og tilbakemeldinger fra bransjen om statsbudsjettet de neste dagene.

MENY