– SF en trussel mot demokratiet

Oslokino S

Det er et demokratiproblem og en trussel mot ytringsfriheten at SF har en så dominerende posisjon på det svenske filmmarkedet, mener Mattias Norhborg. Han er en kjent størrelse i svensk kinoliv blant annet fra tidligere Triangelfilm og nå nedlagte Astoria Cinemas. I dag driver han Tri Art Film. Det er gjennom et innlegg på SVTs webside at han kommer med denne bredsiden.

När biografkedjan Astoria Cinema gick i graven 2007, så köptes “resterna” upp av SF Bio och Svenska Bio. Några biografer lades ner, och totalt minskade antalet stolar i storstäderna markant….Svensk Filmindustri fick som de från början ville, då man hade lagt ett bud på Sandrews biografer redan 2004. Genom dominans av det prestigefyllda biofönstret, fick de kontroll över den del i strukturen som utgör basen, visningsverksamheten. SF var redan störst, men kunde nu styra biograferna utan att behöva kompromissa om villkor, profil och utbud. Därmed fick man snabbt en vinstdrivande biografkedja, och blev snart störst inom de överliggande verksamheterna, distribution och produktion. Har man kontroll över basen så blir man också ofta dominerande i “överbyggnaden”.

Nohrborg etterlyser en debatt om kinofilmens forutsetninger i dagens Sverige. Han mener at ingen protesterer og retter kritikk mot Svenske filminstituttet for unnfallenhet i spørsmålet.

SFIs direktør, Anna Serner, er enig med Nohrborg om at situasjonen er urovekkende, men ser seg ikke enig i kritikken mot SFI.

«Det har inte gynnat den svenska filmmarknaden att det bara finns en så stor spelare. Det har resulterat i mindre möjligheter att få ut sin film och svårare att hitta annan finansiering än biljettintäkter.

Många har åsikter men få deltar i debatten. Det hänger delvis på oligopol när det gäller både distributionen och på biografmarknaden. Många är också rädda att säga sin åsikt öppet och sedan måste folk höja blicken från deras egna intressen.»

Nohrborg foreslår en utredning av forutsetningene for alternativ svensk kinofilm for å sikre såkalt kvalitetsfilm.

«Det var inte så länge sedan Svenska Filminstitutet ägde och drev egna biografer. Varför kan man inte göra det 2013, och efterlikna de statligt subventionerade teatrarna?»

– SF en trussel mot demokratiet

Oslokino S

Det er et demokratiproblem og en trussel mot ytringsfriheten at SF har en så dominerende posisjon på det svenske filmmarkedet, mener Mattias Norhborg. Han er en kjent størrelse i svensk kinoliv blant annet fra tidligere Triangelfilm og nå nedlagte Astoria Cinemas. I dag driver han Tri Art Film. Det er gjennom et innlegg på SVTs webside at han kommer med denne bredsiden.

När biografkedjan Astoria Cinema gick i graven 2007, så köptes “resterna” upp av SF Bio och Svenska Bio. Några biografer lades ner, och totalt minskade antalet stolar i storstäderna markant….Svensk Filmindustri fick som de från början ville, då man hade lagt ett bud på Sandrews biografer redan 2004. Genom dominans av det prestigefyllda biofönstret, fick de kontroll över den del i strukturen som utgör basen, visningsverksamheten. SF var redan störst, men kunde nu styra biograferna utan att behöva kompromissa om villkor, profil och utbud. Därmed fick man snabbt en vinstdrivande biografkedja, och blev snart störst inom de överliggande verksamheterna, distribution och produktion. Har man kontroll över basen så blir man också ofta dominerande i “överbyggnaden”.

Nohrborg etterlyser en debatt om kinofilmens forutsetninger i dagens Sverige. Han mener at ingen protesterer og retter kritikk mot Svenske filminstituttet for unnfallenhet i spørsmålet.

SFIs direktør, Anna Serner, er enig med Nohrborg om at situasjonen er urovekkende, men ser seg ikke enig i kritikken mot SFI.

«Det har inte gynnat den svenska filmmarknaden att det bara finns en så stor spelare. Det har resulterat i mindre möjligheter att få ut sin film och svårare att hitta annan finansiering än biljettintäkter.

Många har åsikter men få deltar i debatten. Det hänger delvis på oligopol när det gäller både distributionen och på biografmarknaden. Många är också rädda att säga sin åsikt öppet och sedan måste folk höja blicken från deras egna intressen.»

Nohrborg foreslår en utredning av forutsetningene for alternativ svensk kinofilm for å sikre såkalt kvalitetsfilm.

«Det var inte så länge sedan Svenska Filminstitutet ägde och drev egna biografer. Varför kan man inte göra det 2013, och efterlikna de statligt subventionerade teatrarna?»

MENY