Seks av ti unge benytter strømmetjenester

Hovedmotiv 3D - versjon 2
Nedgang for kinoene, tross 3D-boomen.

Stadig flere nordmenn ser film gjennom strømmetjenester som Netflix, og forbruket av filmer på DVD/Blu-ray faller dramatisk mens kinobesøket er merkbart fallende. Det viser en ny studie av nordmenns digitale filmforbruk fra Handelshøyskolen BI.

Nær tre av ti nordmenn (29 prosent) oppgir å ha benyttet en abonnementsbasert strømmetjeneste siste 6 måneder. Disse hadde i snitt sett 14 filmer og 5,2 TV-serier i denne perioden. Ikke overraskende er andelen enda større blant de yngste filmforbrukerne. Hele seks av ti unge (60 prosent) i aldersgruppen 15-29 år hadde benyttet en slik tjeneste. I gjennomsnitt hadde de sett 17 filmer og 5,9 TV-serier i løpet av de siste 6 måneder.

Studien baserer seg på intervjuer med 1900 innbyggere som er 15 år eller eldre. Dataene ble innhentet i mai 2013.

Mer enn sju av ti brukere av abonnementsbaserte strømmetjenester (71 prosent) oppgir at de bruker Netflix som sitt førstevalg. På andreplass kommer TV2 Suomo som 13 prosent oppga som førstevalg. 7 prosent oppgir Viaplay som sitt førstevalg, mens kun 3 prosent oppgir HBO som sitt førstevalg.

Mindre enn en prosent av intervjupersonene oppgir tjenester som C More Play, Lovefilm, og Voddler som sitt førstevalg.

I løpet av siste halvannet år har det vært en markant nedgang i kjøp av DVD/Blu-ray. Høsten 2011 hadde 56 prosent av befolkningen kjøpt en DVD/Blu-ray siste 6 måneder, mens tilsvarende tall i mai 2013 hadde falt til 35 prosent. Bare litt over en tredjedel av befolkningen hadde da kjøpt film på DVD eller Blu-ray i løpet av det siste halve året.

I mai 2013 oppgir vel halvparten av befolkningen (52 prosent) over 15 år at de har vært på kino i løpet av de siste 6 månedene. Det er en markant nedgang siden høsten 2011. Da oppgav 60 prosent av befolkningen at de går på kino.

Det er første gang andelen kinogjengere faller siden BI startet opp målinger av kulturkonsum i 2008.

Les mer om studien

 

Seks av ti unge benytter strømmetjenester

Hovedmotiv 3D - versjon 2
Nedgang for kinoene, tross 3D-boomen.

Stadig flere nordmenn ser film gjennom strømmetjenester som Netflix, og forbruket av filmer på DVD/Blu-ray faller dramatisk mens kinobesøket er merkbart fallende. Det viser en ny studie av nordmenns digitale filmforbruk fra Handelshøyskolen BI.

Nær tre av ti nordmenn (29 prosent) oppgir å ha benyttet en abonnementsbasert strømmetjeneste siste 6 måneder. Disse hadde i snitt sett 14 filmer og 5,2 TV-serier i denne perioden. Ikke overraskende er andelen enda større blant de yngste filmforbrukerne. Hele seks av ti unge (60 prosent) i aldersgruppen 15-29 år hadde benyttet en slik tjeneste. I gjennomsnitt hadde de sett 17 filmer og 5,9 TV-serier i løpet av de siste 6 måneder.

Studien baserer seg på intervjuer med 1900 innbyggere som er 15 år eller eldre. Dataene ble innhentet i mai 2013.

Mer enn sju av ti brukere av abonnementsbaserte strømmetjenester (71 prosent) oppgir at de bruker Netflix som sitt førstevalg. På andreplass kommer TV2 Suomo som 13 prosent oppga som førstevalg. 7 prosent oppgir Viaplay som sitt førstevalg, mens kun 3 prosent oppgir HBO som sitt førstevalg.

Mindre enn en prosent av intervjupersonene oppgir tjenester som C More Play, Lovefilm, og Voddler som sitt førstevalg.

I løpet av siste halvannet år har det vært en markant nedgang i kjøp av DVD/Blu-ray. Høsten 2011 hadde 56 prosent av befolkningen kjøpt en DVD/Blu-ray siste 6 måneder, mens tilsvarende tall i mai 2013 hadde falt til 35 prosent. Bare litt over en tredjedel av befolkningen hadde da kjøpt film på DVD eller Blu-ray i løpet av det siste halve året.

I mai 2013 oppgir vel halvparten av befolkningen (52 prosent) over 15 år at de har vært på kino i løpet av de siste 6 månedene. Det er en markant nedgang siden høsten 2011. Da oppgav 60 prosent av befolkningen at de går på kino.

Det er første gang andelen kinogjengere faller siden BI startet opp målinger av kulturkonsum i 2008.

Les mer om studien

 

MENY