Salget av Norsk Filmstudio

¿?Skrevet av Georg Panzer:

Dagens Næringsliv har de siste dagene trykket flere sider om salget av Filmparken. Hovedproblemstillingen var at filmparkens styreleder, Kjell Torkildsen, gav oppdraget om å selge Filmparken til sitt eget advokatfirma og uten å legge oppdraget ut på anbud. Torkildsen bekrefter at oppdraget vil gi et honorar på over en million kroner. Dette skjedde i forståelse med Kulturdepartementet, men i strid med retningslinjer fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. SVs Ågot Valle som er leder av komiteen, sier at de ønsker salget stoppet inntil både de habilitetsmessige og kulturpolitiske sidene ved saken er avklart.

Statsekretær Berit Øksnæs Gjerløw i Kulturdepartementet skriver følgende i en epost til Dagens Næringsliv: ¿?Styret har selv vurdert at denne type oppdrag faller utenfor lov om offentlige anskaffelser. Dersom dette viser seg å være galt, vil vi beklage det. Pr. i dag er det ikke kommet fram noe som gjør at vi vil stanse framdriften av salget.¿? Budfristen som er satt for salget et 15. august.

Norske Filmregissører har også innvendinger til prosessen som salget skjedde på. For det første ønsket ikke styret å bidra til offentlighet ved utarbeidelsen av salgsprospektene. De ville således ikke praktisere meroffentlighet etter offentlighetsloven. Dette til tross for at det er offentlige interesser knyttet til betingelsene for et salg. Betingelsene som ligger i salget i dag er at virksomheten skal opprettholdes etter et salg i ti år og at det skal betales husleie på to millioner kroner som skal kunne økes med 100.000 årlig. Det er stor usikkerhet med hensynet til nivået knyttet til, skal for eksempel deler av kostymelageret kunne selges og skal man kunne legge ned et studio? Det er også usikkerhet knyttet til den såkalte filmarven som består av 130 filmer som er lagt til Filmparken.¿?

Her kan du lese de ulike oppslagene i DN som belyser utviklingen i saken:
Sikret eget firma kontrakt
Griper ikke inn i studiosalg
Nekter å gripe inn

Salget av Norsk Filmstudio

¿?Skrevet av Georg Panzer:

Dagens Næringsliv har de siste dagene trykket flere sider om salget av Filmparken. Hovedproblemstillingen var at filmparkens styreleder, Kjell Torkildsen, gav oppdraget om å selge Filmparken til sitt eget advokatfirma og uten å legge oppdraget ut på anbud. Torkildsen bekrefter at oppdraget vil gi et honorar på over en million kroner. Dette skjedde i forståelse med Kulturdepartementet, men i strid med retningslinjer fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. SVs Ågot Valle som er leder av komiteen, sier at de ønsker salget stoppet inntil både de habilitetsmessige og kulturpolitiske sidene ved saken er avklart.

Statsekretær Berit Øksnæs Gjerløw i Kulturdepartementet skriver følgende i en epost til Dagens Næringsliv: ¿?Styret har selv vurdert at denne type oppdrag faller utenfor lov om offentlige anskaffelser. Dersom dette viser seg å være galt, vil vi beklage det. Pr. i dag er det ikke kommet fram noe som gjør at vi vil stanse framdriften av salget.¿? Budfristen som er satt for salget et 15. august.

Norske Filmregissører har også innvendinger til prosessen som salget skjedde på. For det første ønsket ikke styret å bidra til offentlighet ved utarbeidelsen av salgsprospektene. De ville således ikke praktisere meroffentlighet etter offentlighetsloven. Dette til tross for at det er offentlige interesser knyttet til betingelsene for et salg. Betingelsene som ligger i salget i dag er at virksomheten skal opprettholdes etter et salg i ti år og at det skal betales husleie på to millioner kroner som skal kunne økes med 100.000 årlig. Det er stor usikkerhet med hensynet til nivået knyttet til, skal for eksempel deler av kostymelageret kunne selges og skal man kunne legge ned et studio? Det er også usikkerhet knyttet til den såkalte filmarven som består av 130 filmer som er lagt til Filmparken.¿?

Her kan du lese de ulike oppslagene i DN som belyser utviklingen i saken:
Sikret eget firma kontrakt
Griper ikke inn i studiosalg
Nekter å gripe inn

MENY