Rosenløw Eeg om manusarbeidet på «Tusen ganger god natt»

Tusen ganger god natt 01_768

Dramatikerforbundet har publisert et intervju med manusforfatter Harald Rosenløw Eegsin hjemmeside, hvor han snakker om arbeidet med – og tankene bak – manuset til Erik Poppes Tusen ganger god natt.

Rosenløw Eeg poengterer at selv om filmen har blitt fremstilt som sterkt tilknyttet Poppes fortid som krigsfotograf, har han ikke skrevet Poppes biografi.

– Man kan av og til oppleve å bli referert til som en slags sekretær, men for min del har dette vært et filmprosjekt hvor jeg har stått helt fritt til å komme med mine ting. Det er ikke slik at jeg har skrevet biografien til Erik Poppe, sier Rosenløw Eeg.

Filmens gode mottagelse i Montreal kom som en stor lettelse for manusforfatteren.

– I utlandet betyr det enormt. Her hjemme er det en klapp på skulderen. Men det gir utvilsomt filmen et skikkelig push å få en av hovedprisene på en så viktig festival. Vår målsetning for filmen var å ta et skritt ut i verden, så det er en stor lettelse for alle oss som har våget dette og investert så mye i filmen.

Samarbeidet med Poppe kjennetegnes ved at de utfyller hverandre godt, forteller han.

– For det første liker vi å jobbe sammen. For det andre kjenner vi hverandre godt etter hvert. Vi kan sitte i møte med en dramaturg og virke entusiastiske – og samtidig veksle et blikk som sier oss at det som foreslås ikke kommer til å skje.

Les hele intervjuet på Dramatiker.no.

Rosenløw Eeg om manusarbeidet på «Tusen ganger god natt»

Tusen ganger god natt 01_768

Dramatikerforbundet har publisert et intervju med manusforfatter Harald Rosenløw Eegsin hjemmeside, hvor han snakker om arbeidet med – og tankene bak – manuset til Erik Poppes Tusen ganger god natt.

Rosenløw Eeg poengterer at selv om filmen har blitt fremstilt som sterkt tilknyttet Poppes fortid som krigsfotograf, har han ikke skrevet Poppes biografi.

– Man kan av og til oppleve å bli referert til som en slags sekretær, men for min del har dette vært et filmprosjekt hvor jeg har stått helt fritt til å komme med mine ting. Det er ikke slik at jeg har skrevet biografien til Erik Poppe, sier Rosenløw Eeg.

Filmens gode mottagelse i Montreal kom som en stor lettelse for manusforfatteren.

– I utlandet betyr det enormt. Her hjemme er det en klapp på skulderen. Men det gir utvilsomt filmen et skikkelig push å få en av hovedprisene på en så viktig festival. Vår målsetning for filmen var å ta et skritt ut i verden, så det er en stor lettelse for alle oss som har våget dette og investert så mye i filmen.

Samarbeidet med Poppe kjennetegnes ved at de utfyller hverandre godt, forteller han.

– For det første liker vi å jobbe sammen. For det andre kjenner vi hverandre godt etter hvert. Vi kan sitte i møte med en dramaturg og virke entusiastiske – og samtidig veksle et blikk som sier oss at det som foreslås ikke kommer til å skje.

Les hele intervjuet på Dramatiker.no.

MENY