Rapport: filminnspillinger bringer omsetning til regionene

Regissør av 'Dirk Ohm', Bobbie Peers, på plass i Grong.
Regissør av ‘Dirk Ohm’, Bobbie Peers, på plass i Grong.

Forskning.no skriver at i følge en undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skaper filminnspillinger etterspørsel etter mange forskjellige tjenester, som gir omsetning innenfor relativt korte tidsrom i de regionene innspillingen er satt til.

I undersøkelsen har de sett nærmere på innspillingen av filmen Dirk Ohm.  Undersøkelsen forteller at innspillingen resulterte i 4,5 millioner kroner i omsetning i Trøndelag, hvor 60 prosent  gikk til innspillingsstedet Grong. Det meste av den lokale omsetningen kom fra overnatting og mat.

Produksjonen ga i tillegg økonomiske ringvirkninger for hele regionen gjennom kjøp av regional filmproduksjonskompetanse for 1,7 millioner kroner.

– Det er mye som påvirker valg av innspillingssted, men det å ha et godt omdømme når det gjelder profesjonelt vertskap blir vektlagt, sier, sier forsker Morten Stene ved TFoU.

Espen Carlsson, som også bidro til undersøkelsen, mener at filmbransjen er preget av små virksomheter, prosjektlogikk og fleksible arbeidsforhold. Han mener dette gjør at verdiskapingen blir lite synlig i statistikken.

– Det er mange bedrifter involvert, men få sysselsatte og liten omsetning. Noe av grunnen til dette er måten man organiserer arbeidsforholdene på, sier Carlsson.

Les hele artikkelen på Forskning.no.

Kilde: Forskning.no

Rapport: filminnspillinger bringer omsetning til regionene

Regissør av 'Dirk Ohm', Bobbie Peers, på plass i Grong.
Regissør av ‘Dirk Ohm’, Bobbie Peers, på plass i Grong.

Forskning.no skriver at i følge en undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skaper filminnspillinger etterspørsel etter mange forskjellige tjenester, som gir omsetning innenfor relativt korte tidsrom i de regionene innspillingen er satt til.

I undersøkelsen har de sett nærmere på innspillingen av filmen Dirk Ohm.  Undersøkelsen forteller at innspillingen resulterte i 4,5 millioner kroner i omsetning i Trøndelag, hvor 60 prosent  gikk til innspillingsstedet Grong. Det meste av den lokale omsetningen kom fra overnatting og mat.

Produksjonen ga i tillegg økonomiske ringvirkninger for hele regionen gjennom kjøp av regional filmproduksjonskompetanse for 1,7 millioner kroner.

– Det er mye som påvirker valg av innspillingssted, men det å ha et godt omdømme når det gjelder profesjonelt vertskap blir vektlagt, sier, sier forsker Morten Stene ved TFoU.

Espen Carlsson, som også bidro til undersøkelsen, mener at filmbransjen er preget av små virksomheter, prosjektlogikk og fleksible arbeidsforhold. Han mener dette gjør at verdiskapingen blir lite synlig i statistikken.

– Det er mange bedrifter involvert, men få sysselsatte og liten omsetning. Noe av grunnen til dette er måten man organiserer arbeidsforholdene på, sier Carlsson.

Les hele artikkelen på Forskning.no.

Kilde: Forskning.no

MENY