Rapport avslører økonomisk kaos i Zentropa

peter_a_jensen_475

Revisjonsselskapet Deloitte har avslørt kritikkverdige forhold i økonomien til Zentropa, skriver Politiken.dk.

I følge avisen har Det Danske Filminstitut (DFI) foretatt stikkprøver av regnskapene til flere Zentropa-filmer på bakgrunn av en lekket intern epost, som problematiserte den økonomiske håndteringen i selskapet.

Rapporten er nå klar og er tilgjengelig på DFI sine hjemmesider.

I korte trekk kommer det frem at Zentropas økonomiske rutiner har vært mangelfulle. Forholdene som er avslørt medfører en vesentlig økt risiko for både tilsiktet og utilsiktet overfakturering, skriver de. På bakgrunn av dette har DFI konkludert med at det fremover er nødvendig å føre et skjerpet tilsyn, og i tillegg fastsette en rekke vilkår for utbetaling av støtte til selskapet fremover.

Det fremkommer derimot at det ikke er avdekket misbruk av støttemidler, og det kreves dermed ikke noen form for tilbakebetaling av midler.

Kilde: Politiken.dk

Rapport avslører økonomisk kaos i Zentropa

peter_a_jensen_475

Revisjonsselskapet Deloitte har avslørt kritikkverdige forhold i økonomien til Zentropa, skriver Politiken.dk.

I følge avisen har Det Danske Filminstitut (DFI) foretatt stikkprøver av regnskapene til flere Zentropa-filmer på bakgrunn av en lekket intern epost, som problematiserte den økonomiske håndteringen i selskapet.

Rapporten er nå klar og er tilgjengelig på DFI sine hjemmesider.

I korte trekk kommer det frem at Zentropas økonomiske rutiner har vært mangelfulle. Forholdene som er avslørt medfører en vesentlig økt risiko for både tilsiktet og utilsiktet overfakturering, skriver de. På bakgrunn av dette har DFI konkludert med at det fremover er nødvendig å føre et skjerpet tilsyn, og i tillegg fastsette en rekke vilkår for utbetaling av støtte til selskapet fremover.

Det fremkommer derimot at det ikke er avdekket misbruk av støttemidler, og det kreves dermed ikke noen form for tilbakebetaling av midler.

Kilde: Politiken.dk

MENY