Produsentforeningen i forhandlinger om fusjonering med Virke

prod_virke_768

I en pressemelding melder Norske film, TV-og spillprodusenters forening (Produsentforeningen) at de har har signert en intensjonavtale med Hovedorganisasjonen Virke, med mål om å tre inn i Virke som et selvstendig bransjeområde fra januar 2015.

Produsentforeningen har vært igjennom en reorganiseringsprosess de siste månedene, og sett på flere alternativer for fremtiden: selvstendig organisasjon, samarbeid med en hovedorganisasjon eller en fusjon med en større hovedorganisasjon. I prosessen har de vært spesielt opptatt av å sikre at foreningen forblir en autonom enhet med fortsatt politisk påvirkningskraft. I denne sammenheng pekte Virke seg ut som beste partner, skriver de.

Fusjonen sikrer at foreningen opprettholder sitt eget bransjestyre, en egen direktør og en selvstendig juridisk dedikert ressurs – noe som er vanlig for tilsvarende bransjeorganisasjoner under Virke.

Innholdet i planen vil legges frem av styret på et medlemsmøte den 22. oktober, og at en endelig avgjørelse gjøres på en ekstraordinær generalforsamling i løpet av november.

Produsentforeningens generalsekretær, Leif Holst Jensen, velger samtidig å overlate roret til nye krefter. Holst Jensen tiltrer i  ny stilling som dekan ved avdeling for Film, TV og Spill ved Westerdals Oslo ACT fra nyåret.

– Etter å ha jobbet for foreningen og bransjens rammebetingelser i ti år, er det på tide å sikre ny rekruttering av talent til den samme bransjen. Jeg gleder meg til å ta fatt på den oppgaven, men kommer til å savne foreningens mange medlemmer og den brede kontaktflaten man får gjennom foreningen, sier Holst Jensen.

Kilde: Pressemelding

Produsentforeningen i forhandlinger om fusjonering med Virke

prod_virke_768

I en pressemelding melder Norske film, TV-og spillprodusenters forening (Produsentforeningen) at de har har signert en intensjonavtale med Hovedorganisasjonen Virke, med mål om å tre inn i Virke som et selvstendig bransjeområde fra januar 2015.

Produsentforeningen har vært igjennom en reorganiseringsprosess de siste månedene, og sett på flere alternativer for fremtiden: selvstendig organisasjon, samarbeid med en hovedorganisasjon eller en fusjon med en større hovedorganisasjon. I prosessen har de vært spesielt opptatt av å sikre at foreningen forblir en autonom enhet med fortsatt politisk påvirkningskraft. I denne sammenheng pekte Virke seg ut som beste partner, skriver de.

Fusjonen sikrer at foreningen opprettholder sitt eget bransjestyre, en egen direktør og en selvstendig juridisk dedikert ressurs – noe som er vanlig for tilsvarende bransjeorganisasjoner under Virke.

Innholdet i planen vil legges frem av styret på et medlemsmøte den 22. oktober, og at en endelig avgjørelse gjøres på en ekstraordinær generalforsamling i løpet av november.

Produsentforeningens generalsekretær, Leif Holst Jensen, velger samtidig å overlate roret til nye krefter. Holst Jensen tiltrer i  ny stilling som dekan ved avdeling for Film, TV og Spill ved Westerdals Oslo ACT fra nyåret.

– Etter å ha jobbet for foreningen og bransjens rammebetingelser i ti år, er det på tide å sikre ny rekruttering av talent til den samme bransjen. Jeg gleder meg til å ta fatt på den oppgaven, men kommer til å savne foreningens mange medlemmer og den brede kontaktflaten man får gjennom foreningen, sier Holst Jensen.

Kilde: Pressemelding

MENY