Politiken.dk ser på «Norwave»

Sønner av norge 475x

Politiken.dk har bemerket seg norsk films suksess både hjemme og internasjonalt.

I en grundig artikkel tar de for seg overgangen fra da norsk film var synonymt med «dorsk film», til å gjøre seg fortjent til begrepet «norwave» som ble lansert prematurt på midten av 90-tallet.

De sammenligner de politiske tiltakene rettet mot forbedring av den norske filmen med oppskriften danskene selv brukte på midten av 90-tallet; en strategisk, offensiv politisk innsats som har gitt flere og bedre filmer.

De peker også på hvordan en stadig voksende gruppe filmskapere velger å arbeide utenfor konsulentordningen, som har resultert i filmer med både bredere appell og sjangerspredning, kontra «at sidde fast i litteraturfilmatiseringens dynd».

Kilde: Politiken.dk

Politiken.dk ser på «Norwave»

Sønner av norge 475x

Politiken.dk har bemerket seg norsk films suksess både hjemme og internasjonalt.

I en grundig artikkel tar de for seg overgangen fra da norsk film var synonymt med «dorsk film», til å gjøre seg fortjent til begrepet «norwave» som ble lansert prematurt på midten av 90-tallet.

De sammenligner de politiske tiltakene rettet mot forbedring av den norske filmen med oppskriften danskene selv brukte på midten av 90-tallet; en strategisk, offensiv politisk innsats som har gitt flere og bedre filmer.

De peker også på hvordan en stadig voksende gruppe filmskapere velger å arbeide utenfor konsulentordningen, som har resultert i filmer med både bredere appell og sjangerspredning, kontra «at sidde fast i litteraturfilmatiseringens dynd».

Kilde: Politiken.dk

MENY