Piraya Film hardt ut mot Filmkraft

"Gulabi Gang", Piraya Film.
«Gulabi Gang», Piraya Film.

Produksjonsselskapet Piraya Film beskylder Filmkraft Rogaland for systematisk diskriminering og hevder det har blitt delt ut uberettiget støtte, skriver Aftenposten.

– Vi er blitt utsatt for langvarig og bevisst diskriminering, mens andre filmprodusenter har fått det vi oppfatter som åpenbar, uberettiget støtte til sine prosjekter, sier produsent Bjarte Mørner Tveit i Piraya Film.

Piraya eksemplifiserer med at Filmkraft ikke forholdt seg til reglene da de avviste å behandle søknaden om tilskudd til Gulabi Gang i fjor.

– Det er svært problematisk at vår kvalifiserte søknad nektes å delta i konkurransen om filmmidlene, sier Tveit.

Piraya har forfattet en 25 siders brev til Kulturdepartementet vedrørende situasjonen hvor de trekker frem tre eksempler på at konkurrerende produksjonsselskaper har fått det de omtaler som «urettmessige tilskudd». De mener å påvise en rekke saksbehandlingsfeil og manglende vurdering av habilitet rundt et av prosjektene som fikk penger.

De viser blant annet til at Chezville fikk tilsammen 1,3 millioner kroner til produksjonen av Eventyrland, og viser til uheldige koblinger mellom en person i fondets tidligere ledelse, dagens stab og filmprosjektet. Blant annet skal en person som i en tidlig fase utredet støtte til Eventyrland, parallelt ha opptrådt som styremedlem for et selskap som investerte 500.000 kroner i det samme prosjektet.

Produsent for Eventyrland, Gary Cranner i Chezville, er oppgitt over klagen fra Piraya Film.

– Brevet deres benytter en tvilsom og svært selektiv bruk av fakta for å underbygge tendensiøse påstander, og de fremsetter en rekke udokumenterte påstander med til dels grove beskyldninger, sier han.

Kilde: Aftenposten

Piraya Film hardt ut mot Filmkraft

"Gulabi Gang", Piraya Film.
«Gulabi Gang», Piraya Film.

Produksjonsselskapet Piraya Film beskylder Filmkraft Rogaland for systematisk diskriminering og hevder det har blitt delt ut uberettiget støtte, skriver Aftenposten.

– Vi er blitt utsatt for langvarig og bevisst diskriminering, mens andre filmprodusenter har fått det vi oppfatter som åpenbar, uberettiget støtte til sine prosjekter, sier produsent Bjarte Mørner Tveit i Piraya Film.

Piraya eksemplifiserer med at Filmkraft ikke forholdt seg til reglene da de avviste å behandle søknaden om tilskudd til Gulabi Gang i fjor.

– Det er svært problematisk at vår kvalifiserte søknad nektes å delta i konkurransen om filmmidlene, sier Tveit.

Piraya har forfattet en 25 siders brev til Kulturdepartementet vedrørende situasjonen hvor de trekker frem tre eksempler på at konkurrerende produksjonsselskaper har fått det de omtaler som «urettmessige tilskudd». De mener å påvise en rekke saksbehandlingsfeil og manglende vurdering av habilitet rundt et av prosjektene som fikk penger.

De viser blant annet til at Chezville fikk tilsammen 1,3 millioner kroner til produksjonen av Eventyrland, og viser til uheldige koblinger mellom en person i fondets tidligere ledelse, dagens stab og filmprosjektet. Blant annet skal en person som i en tidlig fase utredet støtte til Eventyrland, parallelt ha opptrådt som styremedlem for et selskap som investerte 500.000 kroner i det samme prosjektet.

Produsent for Eventyrland, Gary Cranner i Chezville, er oppgitt over klagen fra Piraya Film.

– Brevet deres benytter en tvilsom og svært selektiv bruk av fakta for å underbygge tendensiøse påstander, og de fremsetter en rekke udokumenterte påstander med til dels grove beskyldninger, sier han.

Kilde: Aftenposten

MENY