Øystein Stene lanserer bok om skuespill

Monroe-og-Strasberg-468x310 - versjon 2

Øystein Stene er et kjent navn for Rushprints lesere. I flere år har han skrevet innsiktsfullt for oss om skuespillerkunst på film og tv, ofte med skråblikk til teatret.

Derfor er det ikke overraskende at Stene nå har samlet noen tanker rundt dette i bokform. ”Skuespillerkunst” (som du kan bla litt i her) er visstnok den første samlede introduksjon til skuespillerkunsten noensinne, om vi skal tro Universitetsforlaget. ”Her møter vi sjamaner fra steinalderen, talere fra antikken, gjøglere fra renessansen, filmstjerner fra mellomkrigstiden, performancekunstnere fra åttitallet og realitydeltakere fra vår egen tid. Alt i et forsøk på å finne ut hva slags fag dette er og hvilken kunstform skuespill utgjør”.

«Hvordan skapes roller og karakterer i tv-drama, på film eller teater? Hva trenger en skuespiller å vite for å kunne stå der framme? Og er dette det samme i dag som det alltid har vært?»

Stene ”guider oss gjennom skuespillerkunstens historie og metoder, tradisjoner og innovatører. Han definerer de viktigste former, skoler og disipliner innenfor faget, og viser skuespillerkunstens berøring med andre fagfelt, som retorikk, psykologi og antropologi”

 Les Stenes samlede artikler om bl.a skuespillerkunst.

Øystein Stene - versjon 4

Øystein Stene lanserer bok om skuespill

Monroe-og-Strasberg-468x310 - versjon 2

Øystein Stene er et kjent navn for Rushprints lesere. I flere år har han skrevet innsiktsfullt for oss om skuespillerkunst på film og tv, ofte med skråblikk til teatret.

Derfor er det ikke overraskende at Stene nå har samlet noen tanker rundt dette i bokform. ”Skuespillerkunst” (som du kan bla litt i her) er visstnok den første samlede introduksjon til skuespillerkunsten noensinne, om vi skal tro Universitetsforlaget. ”Her møter vi sjamaner fra steinalderen, talere fra antikken, gjøglere fra renessansen, filmstjerner fra mellomkrigstiden, performancekunstnere fra åttitallet og realitydeltakere fra vår egen tid. Alt i et forsøk på å finne ut hva slags fag dette er og hvilken kunstform skuespill utgjør”.

«Hvordan skapes roller og karakterer i tv-drama, på film eller teater? Hva trenger en skuespiller å vite for å kunne stå der framme? Og er dette det samme i dag som det alltid har vært?»

Stene ”guider oss gjennom skuespillerkunstens historie og metoder, tradisjoner og innovatører. Han definerer de viktigste former, skoler og disipliner innenfor faget, og viser skuespillerkunstens berøring med andre fagfelt, som retorikk, psykologi og antropologi”

 Les Stenes samlede artikler om bl.a skuespillerkunst.

Øystein Stene - versjon 4

MENY