Nytt styre i Kortfilmfestivalen

kortfilmrusshy

Produsent John M. Jacobsen og regissør Elisabeth Sjaastad er oppnevnt av Stiftelsestilsynet som nye medlemmer i styret til Kortfilmfestivalen. De to skal sitte i styret sammen med de nåværende medlemmene Per Norstrøm og Øystein Haga, oppnevnt av delvis Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. Ingen av disse har hatt filmfaglig bakgrunn. Oppnevnelsen av Elisabeth O. Sjaastad og John M. Jacobsen har dermed tilført Kortfilmfestivalen en solid filmfaglig kompetanse.

To styremedlemmer samt Kortfilmfestivalens programkomite trakk seg samlet høsten 2007 på grunn av uenigheter. Nå, to år senere, er altså styret fulltallig, med fem medlemmer inkludert styrelder Sovleig Solbakken.

Elisabeth Sjaastad har tidligere vært nestleder i Filmforbundet. Hun er også regissør med flere filmer bak seg, som hun også har deltatt i konkurranse med på Kortfilmfestivalen. John M. Jakobsen har ifølge Kortfilmfestivalen vært en ivrig deltaker i alle år, og bidrar med stor kunnskap innen kortfilmsjangeren, med en spesiell kompetanse på animasjonsfilm.

Det blir spennende å se om det nyvalgte styret vil få noe utslag på festivalen, som det hersker usikkerhet rundt i forhold til geografisk tilhørighet. Knutepunktavtalen med Grimstad kommune er ennå ikke sagt opp, så det er helt sikkert at det blir festival i Sørlandsbyen i 2010 og 2011.

Nytt styre i Kortfilmfestivalen

kortfilmrusshy

Produsent John M. Jacobsen og regissør Elisabeth Sjaastad er oppnevnt av Stiftelsestilsynet som nye medlemmer i styret til Kortfilmfestivalen. De to skal sitte i styret sammen med de nåværende medlemmene Per Norstrøm og Øystein Haga, oppnevnt av delvis Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. Ingen av disse har hatt filmfaglig bakgrunn. Oppnevnelsen av Elisabeth O. Sjaastad og John M. Jacobsen har dermed tilført Kortfilmfestivalen en solid filmfaglig kompetanse.

To styremedlemmer samt Kortfilmfestivalens programkomite trakk seg samlet høsten 2007 på grunn av uenigheter. Nå, to år senere, er altså styret fulltallig, med fem medlemmer inkludert styrelder Sovleig Solbakken.

Elisabeth Sjaastad har tidligere vært nestleder i Filmforbundet. Hun er også regissør med flere filmer bak seg, som hun også har deltatt i konkurranse med på Kortfilmfestivalen. John M. Jakobsen har ifølge Kortfilmfestivalen vært en ivrig deltaker i alle år, og bidrar med stor kunnskap innen kortfilmsjangeren, med en spesiell kompetanse på animasjonsfilm.

Det blir spennende å se om det nyvalgte styret vil få noe utslag på festivalen, som det hersker usikkerhet rundt i forhold til geografisk tilhørighet. Knutepunktavtalen med Grimstad kommune er ennå ikke sagt opp, så det er helt sikkert at det blir festival i Sørlandsbyen i 2010 og 2011.

MENY