Ny undersøkelse: Folk flest er mot filmkutt

Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland
Kulturminister Thorild Widvey

Kulturministeren er i utakt med velgerne, sier Asle Vatn i Produsentforeninga til Dagbladet i dag.

En ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser nemlig at 82 prosent av nordmenn mener det er viktig med et godt tilbud av norsk film på kino.

– Widvey visste ikke hva hun gjorde da hun i fjor gjennomførte kutt uten å legge ved politiske føringer. Det var ingen tanke om hvor man ville med disse kuttene. Sånn kan man ikke føre filmpolitikk. Da blir resultatet bare jevnt over dårligere norsk film. Det er synd for kinogjengerne.

Dersom ikke regjeringen onsdag legger mer penger på bordet, vil det sette norsk film flere år tilbake i tid, hevder Vatn.

– Norsk film lider voldsomt under kuttene. Hele bransjen deprofesjonaliseres! Lavere budsjett gir større press på alle aktørene involvert, og vi ender opp med å ta usunne snarveier i hele produksjonen. Resultatet er dårligere film til publikum.

Widvey vil ikke si noe om statsbudsjettet før det skal presenteres nå i dag.

– Men det er viktig å minne om at den samlede finansieringen til filmområdet fortsatt er omfattende, sier hun.

– Vi har nylig fått utført en utredning av økonomien og pengestrømmene i filmbransjen. Den viser tydelig at selv med så store økninger i de statlige tilskuddene over flere år, har ikke økonomien i filmbransjen blitt bedre, sier Widvey og legger til:

– Dette tyder på at det ikke er størrelsen på bevilgningen, men hvordan midlene disponeres, som bør evalueres.

Kilde: Dagbladet

Ny undersøkelse: Folk flest er mot filmkutt

Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland
Kulturminister Thorild Widvey

Kulturministeren er i utakt med velgerne, sier Asle Vatn i Produsentforeninga til Dagbladet i dag.

En ny undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser nemlig at 82 prosent av nordmenn mener det er viktig med et godt tilbud av norsk film på kino.

– Widvey visste ikke hva hun gjorde da hun i fjor gjennomførte kutt uten å legge ved politiske føringer. Det var ingen tanke om hvor man ville med disse kuttene. Sånn kan man ikke føre filmpolitikk. Da blir resultatet bare jevnt over dårligere norsk film. Det er synd for kinogjengerne.

Dersom ikke regjeringen onsdag legger mer penger på bordet, vil det sette norsk film flere år tilbake i tid, hevder Vatn.

– Norsk film lider voldsomt under kuttene. Hele bransjen deprofesjonaliseres! Lavere budsjett gir større press på alle aktørene involvert, og vi ender opp med å ta usunne snarveier i hele produksjonen. Resultatet er dårligere film til publikum.

Widvey vil ikke si noe om statsbudsjettet før det skal presenteres nå i dag.

– Men det er viktig å minne om at den samlede finansieringen til filmområdet fortsatt er omfattende, sier hun.

– Vi har nylig fått utført en utredning av økonomien og pengestrømmene i filmbransjen. Den viser tydelig at selv med så store økninger i de statlige tilskuddene over flere år, har ikke økonomien i filmbransjen blitt bedre, sier Widvey og legger til:

– Dette tyder på at det ikke er størrelsen på bevilgningen, men hvordan midlene disponeres, som bør evalueres.

Kilde: Dagbladet

MENY