Ny minister – andre hjertesaker?

Anniken_Huitfeldt_80_29395d

Da er det klart: Anniken Huitfeldt er ganske overraskende blitt ny statsråd  for Kultur- og kirkedepartementet (med unntak av kirkeavdelingen). Trond Giske, som har stått i bresjen for tidenes kulturløft i norsk politikk, skal forflytte seg til Nærings- og handelsdepartementet. Dermed forsvinner en av få kulturministre som har hatt tyngde nok til å stå opp mot de «sterke gutta» i finansdepartementet.

Det er ingen tvil om at Giske har benyttet all sin tyngde og prestisje for å få gjennomslag for sine hjertesaker innad i regjeringen, en gjennomslagskraft Huitfeldt neppe kan matche. Giskes avgang er kanskje også et signal om at festen er over for filmbransjens del, og at det er andre mediepolitiske saker som vil stå mer sentralt for den nye minsteren. Blant de største sakene er ny konsesjon for kommersiell kringkasting, ny ordning for presse- og mediestøtte og striden om radiokonsesjon.

Til Kampanje sier generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, at han ser fram til en bedre kombinasjon av kultur og næringspolitikk med Huitfeldt og Giskes omrokkeringer: «For Huitfeldt blir det viktig å skaffe seg den dialog med aktørene og innsikt i de ulike fagfeltene som har vært noe av Giskes styrke.»

Giske har ofte ligget et hestehode foran sine egne rådgivere når det gjelder filmpolitiske spørsmål og den praktiske implementeringen av dem. Vi må nok regne med at den nye kulturministeren vil lytte atskillig mer til sine rådgivere, med tanke på hvor liten erfaring hun har fra kultursektoren.  Byråkratene i kulturdepartementet ser med andre ord lysere på tilværelsen nå, etter å ha halset etter den selvdrevne ministeren i snart fire år.

Ingen vet foreløpig hva Huitfeldt tenker om kulturen. Men det er kanskje ikke så unaturlig å tro at hun vil ha et bankende hjerte for likestilling i filmbransjen, med tanke på at hun også var minister for likestilling i sitt forrige departement.

Eller som Hans Kristian Amundsen, sjefsredaktør i avisa Nordlys, sier det til NRK:

«Vi får en arbeidsom minister som ikke kommer til å fly på premierefester, som ikke er veldig opptatt av sport og den type ting, og som ikke kommer til å være i det offentlige landskapet like hyppig og like tydelig som Trond Giske.»

Ny minister – andre hjertesaker?

Anniken_Huitfeldt_80_29395d

Da er det klart: Anniken Huitfeldt er ganske overraskende blitt ny statsråd  for Kultur- og kirkedepartementet (med unntak av kirkeavdelingen). Trond Giske, som har stått i bresjen for tidenes kulturløft i norsk politikk, skal forflytte seg til Nærings- og handelsdepartementet. Dermed forsvinner en av få kulturministre som har hatt tyngde nok til å stå opp mot de «sterke gutta» i finansdepartementet.

Det er ingen tvil om at Giske har benyttet all sin tyngde og prestisje for å få gjennomslag for sine hjertesaker innad i regjeringen, en gjennomslagskraft Huitfeldt neppe kan matche. Giskes avgang er kanskje også et signal om at festen er over for filmbransjens del, og at det er andre mediepolitiske saker som vil stå mer sentralt for den nye minsteren. Blant de største sakene er ny konsesjon for kommersiell kringkasting, ny ordning for presse- og mediestøtte og striden om radiokonsesjon.

Til Kampanje sier generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, at han ser fram til en bedre kombinasjon av kultur og næringspolitikk med Huitfeldt og Giskes omrokkeringer: «For Huitfeldt blir det viktig å skaffe seg den dialog med aktørene og innsikt i de ulike fagfeltene som har vært noe av Giskes styrke.»

Giske har ofte ligget et hestehode foran sine egne rådgivere når det gjelder filmpolitiske spørsmål og den praktiske implementeringen av dem. Vi må nok regne med at den nye kulturministeren vil lytte atskillig mer til sine rådgivere, med tanke på hvor liten erfaring hun har fra kultursektoren.  Byråkratene i kulturdepartementet ser med andre ord lysere på tilværelsen nå, etter å ha halset etter den selvdrevne ministeren i snart fire år.

Ingen vet foreløpig hva Huitfeldt tenker om kulturen. Men det er kanskje ikke så unaturlig å tro at hun vil ha et bankende hjerte for likestilling i filmbransjen, med tanke på at hun også var minister for likestilling i sitt forrige departement.

Eller som Hans Kristian Amundsen, sjefsredaktør i avisa Nordlys, sier det til NRK:

«Vi får en arbeidsom minister som ikke kommer til å fly på premierefester, som ikke er veldig opptatt av sport og den type ting, og som ikke kommer til å være i det offentlige landskapet like hyppig og like tydelig som Trond Giske.»

MENY