Ny femårsavtale for Nordisk film- og tv-fond

NFTVF_468

I går ble de nordiske kulturministrene enige med de nordiske filminstituttene og tv-kanalene om en ny femårsavtale med Nordisk film og tv-fond. Fondet vil med dette fortsette arbeidet fram til 2019, med sitt nåværende budsjett på 78 millioner danske kroner i året.

Samproduksjon innad i Norden er voksende, både innen langfilm og tv-serier, og boomen innen særlig nordisk krim har ført til større etterspørsel internasjonalt. Nordisk film og tv bidrar i sterk grad til å definere den nordiske identiteten slik den oppfattes ute.

Den nytilsatte direktøren i NFTF, Petri Kemppinen, oppfatter oppslutningen fra Nordisk Råds medlemmer som en tillittserklæring til det arbeidet som den nordiske bransjen har utført over tid, og som har gitt oss ”The Golden Age for Nordic films and television»:

”Continuous flow of diverse, internationally awarded films, including Oscar-winners, and the recent praise around many television dramas – not only in our own region but also worldwide – can be seen as excellent tools of promoting and exporting Nordic storytelling, culture and values directly to the public. During the new agreement period our intention with our financial support is to further strengthen the audience access and quality of Nordic projects.»

Nordisk Film & TV-fond støtter om lag 50 spillefilmer, dokumentarer og tv-serier i året. Fondet arrangerer blant annet Nordic Talents og har sekretariatet for Den nordiske filmprisen som deles ut hver høst. 1/3-del av fondets årlige budsjett kommer fra Nordisk Råd, 1/3-del fra de nordiske filminstituttene og 1/3-del fra 11 Nordiske statlige og private kringkastere.

Kilde: Nordisk film og tv-fond

Ny femårsavtale for Nordisk film- og tv-fond

NFTVF_468

I går ble de nordiske kulturministrene enige med de nordiske filminstituttene og tv-kanalene om en ny femårsavtale med Nordisk film og tv-fond. Fondet vil med dette fortsette arbeidet fram til 2019, med sitt nåværende budsjett på 78 millioner danske kroner i året.

Samproduksjon innad i Norden er voksende, både innen langfilm og tv-serier, og boomen innen særlig nordisk krim har ført til større etterspørsel internasjonalt. Nordisk film og tv bidrar i sterk grad til å definere den nordiske identiteten slik den oppfattes ute.

Den nytilsatte direktøren i NFTF, Petri Kemppinen, oppfatter oppslutningen fra Nordisk Råds medlemmer som en tillittserklæring til det arbeidet som den nordiske bransjen har utført over tid, og som har gitt oss ”The Golden Age for Nordic films and television»:

”Continuous flow of diverse, internationally awarded films, including Oscar-winners, and the recent praise around many television dramas – not only in our own region but also worldwide – can be seen as excellent tools of promoting and exporting Nordic storytelling, culture and values directly to the public. During the new agreement period our intention with our financial support is to further strengthen the audience access and quality of Nordic projects.»

Nordisk Film & TV-fond støtter om lag 50 spillefilmer, dokumentarer og tv-serier i året. Fondet arrangerer blant annet Nordic Talents og har sekretariatet for Den nordiske filmprisen som deles ut hver høst. 1/3-del av fondets årlige budsjett kommer fra Nordisk Råd, 1/3-del fra de nordiske filminstituttene og 1/3-del fra 11 Nordiske statlige og private kringkastere.

Kilde: Nordisk film og tv-fond

MENY