NRK varsler store kutt hvis ikke lisensen økes

NRK_768

NRK ser seg nødt til å nedbemanne med over 100 årsverk hvis lisensen ikke økes i statbudsjettet, skriver Dagens næringsliv.

Regjeringen har foreslått å fryse NRK-lisensen på 2014-nivå, noe som i praksis betyr en lisens-nedgang da den heller ikke blir prisjustert. NRK har sett seg nødt til å varsle sine ansatte om at det vil bli nedbemanninger og omplasseringer hvis regjeringen får det som de vil. Kostnadene må kuttes med tilsammen 300 millioner.

– Vi arbeider løpende med organisasjonsutvikling, uavhengig av budsjettforslaget som er lagt frem, men dette er et så høyt tall at vi ikke kan belage oss på naturlig avgang alene. Vi ser for oss en bemanningsreduksjon på cirka 200 årsverk, det er det vi arbeider med for øyeblikket, sier jus- og personaldirektør i NRK, Olav A. Nyhus.

200 årsverk utgjør altså rundt 100 medarbeidere i kombinasjon med ansatte som forsvinner gjennom naturlig avgang.

– 2015 blir helt opplagt et tøft og krevende år for NRK hvis vi ikke får noen økning i lisensen. Da må vi være forberedt på store kutt, sier leder av NRKs journalistklubb Sidsel Avlund.

NRKs styre møtes 19. desember for å vedta 2015-budsjettet. Da vil det også være avklart om NRK-lisensen blir fryst. Hvis så må NRK styret også ta stilling til en omfattende nedskjæring for å redusere kostnadene.

Kilde: dn.no

NRK varsler store kutt hvis ikke lisensen økes

NRK_768

NRK ser seg nødt til å nedbemanne med over 100 årsverk hvis lisensen ikke økes i statbudsjettet, skriver Dagens næringsliv.

Regjeringen har foreslått å fryse NRK-lisensen på 2014-nivå, noe som i praksis betyr en lisens-nedgang da den heller ikke blir prisjustert. NRK har sett seg nødt til å varsle sine ansatte om at det vil bli nedbemanninger og omplasseringer hvis regjeringen får det som de vil. Kostnadene må kuttes med tilsammen 300 millioner.

– Vi arbeider løpende med organisasjonsutvikling, uavhengig av budsjettforslaget som er lagt frem, men dette er et så høyt tall at vi ikke kan belage oss på naturlig avgang alene. Vi ser for oss en bemanningsreduksjon på cirka 200 årsverk, det er det vi arbeider med for øyeblikket, sier jus- og personaldirektør i NRK, Olav A. Nyhus.

200 årsverk utgjør altså rundt 100 medarbeidere i kombinasjon med ansatte som forsvinner gjennom naturlig avgang.

– 2015 blir helt opplagt et tøft og krevende år for NRK hvis vi ikke får noen økning i lisensen. Da må vi være forberedt på store kutt, sier leder av NRKs journalistklubb Sidsel Avlund.

NRKs styre møtes 19. desember for å vedta 2015-budsjettet. Da vil det også være avklart om NRK-lisensen blir fryst. Hvis så må NRK styret også ta stilling til en omfattende nedskjæring for å redusere kostnadene.

Kilde: dn.no

MENY