Norske skuespillere truer med boikott

dubbing - versjon 2

Norsk Skuespillerforbund har varslet dubbingstudioene SDI Media og Dubberman om boikott med virkning fra 24.oktober dersom studioene ikke bekrefter at de går bort fra reduksjon i dubbernes timesatser.

Det melder NSF i en pressemelding. Forbundet organiserer 1240 skuespillere, hvorav rundt 200 er aktive dubbere, som vil bli tatt ut i boikott dersom studioene ikke responderer.

Bakgrunnen for boikotten er at de to studioene “våren 2013 sendte ut et likelydende varsel om reduksjon i timebetalingen. Etter en kortvarig boikott 2.- 3. april i fjor kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og SDI Media, Dubberman, samt to andre ledende dubbingstudioer. I slutten av desember tok fellesforhandlingene slutt, da studioene – i følge NSF – ikke var villige til å diskutere andre løsningsmodeller en sitt eget ultimatum”.

– Vi jobber for at dubbere skal få ansettelseskontrakter, tariffavtale og lønnsutvikling på linje med andre arbeidstakere, sier nestleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen. Bransjen har vært uten tariffavtaler og dubbernes timesats har stått stille i over 15 år. – Arbeidet dubbere gjør, bygger på spesialkompetanse og er svært krevende. Vi mener dette må gjenspeiles i betalingen, som også skal inkludere frikjøp av rettigheter, sier han.

Etter en kortvarig boikott (2. og 3. april) i 2013 kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og fire ledende dubbingstudioer. Så lenge forhandlingene pågikk var partene enige om å forholde seg til et midlertidig kompromiss som innebar at alle studioene betalte kr 700,- pr time. Den 17. desember 2013 tok fellesforhandlingene slutt, da studioene signaliserte at det som lå i den midlertidige løsningen var deres siste og absolutte tilbud – ifølge NSF:

«Imidlertid fikk NSF kontakt med studioer som ønsket å inngå egne, bilaterale avtaler. Dette har resultert i at NSF nå har en avtale basert på replikketelling med NorDubb, mens studioene KM Studio, Universal Studios, Make Music og BTI har bekreftet skriftlig at de betaler kr 750,- pr time. Begrunnelsen SDI Media og Dubberman oppga for å redusere satsene i 2013, at andre betaler dårligere, er derfor ikke lenger gyldig. Tross dette har SDI Media og Dubbermanl opplyst gjennom advokat at de ikke ønsker en avtale. Dubbere melder til forbundet at de møtes med tilbud om en timesats 40-50 kroner under nivået i mars 2013, uten rom for forhandling».

Det studioene må gjøre for å unngå at boikotten trer i kraft, er ett av to:

1) Meddele skriftlig at studioet vil betale minimum kr 750,- per time for arbeid i studio inkludert alle rettigheter unntatt kino.
2) Meddele skriftlig at studioet vil inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund etter en linjebetalingsmodell tilsvarende den NSF har inngått med NorDubb.

Forbundet vil varsle boikott av andre studioer som ikke fyller tilsvarende vilkår.

Norske skuespillere truer med boikott

dubbing - versjon 2

Norsk Skuespillerforbund har varslet dubbingstudioene SDI Media og Dubberman om boikott med virkning fra 24.oktober dersom studioene ikke bekrefter at de går bort fra reduksjon i dubbernes timesatser.

Det melder NSF i en pressemelding. Forbundet organiserer 1240 skuespillere, hvorav rundt 200 er aktive dubbere, som vil bli tatt ut i boikott dersom studioene ikke responderer.

Bakgrunnen for boikotten er at de to studioene “våren 2013 sendte ut et likelydende varsel om reduksjon i timebetalingen. Etter en kortvarig boikott 2.- 3. april i fjor kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og SDI Media, Dubberman, samt to andre ledende dubbingstudioer. I slutten av desember tok fellesforhandlingene slutt, da studioene – i følge NSF – ikke var villige til å diskutere andre løsningsmodeller en sitt eget ultimatum”.

– Vi jobber for at dubbere skal få ansettelseskontrakter, tariffavtale og lønnsutvikling på linje med andre arbeidstakere, sier nestleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen. Bransjen har vært uten tariffavtaler og dubbernes timesats har stått stille i over 15 år. – Arbeidet dubbere gjør, bygger på spesialkompetanse og er svært krevende. Vi mener dette må gjenspeiles i betalingen, som også skal inkludere frikjøp av rettigheter, sier han.

Etter en kortvarig boikott (2. og 3. april) i 2013 kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og fire ledende dubbingstudioer. Så lenge forhandlingene pågikk var partene enige om å forholde seg til et midlertidig kompromiss som innebar at alle studioene betalte kr 700,- pr time. Den 17. desember 2013 tok fellesforhandlingene slutt, da studioene signaliserte at det som lå i den midlertidige løsningen var deres siste og absolutte tilbud – ifølge NSF:

«Imidlertid fikk NSF kontakt med studioer som ønsket å inngå egne, bilaterale avtaler. Dette har resultert i at NSF nå har en avtale basert på replikketelling med NorDubb, mens studioene KM Studio, Universal Studios, Make Music og BTI har bekreftet skriftlig at de betaler kr 750,- pr time. Begrunnelsen SDI Media og Dubberman oppga for å redusere satsene i 2013, at andre betaler dårligere, er derfor ikke lenger gyldig. Tross dette har SDI Media og Dubbermanl opplyst gjennom advokat at de ikke ønsker en avtale. Dubbere melder til forbundet at de møtes med tilbud om en timesats 40-50 kroner under nivået i mars 2013, uten rom for forhandling».

Det studioene må gjøre for å unngå at boikotten trer i kraft, er ett av to:

1) Meddele skriftlig at studioet vil betale minimum kr 750,- per time for arbeid i studio inkludert alle rettigheter unntatt kino.
2) Meddele skriftlig at studioet vil inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund etter en linjebetalingsmodell tilsvarende den NSF har inngått med NorDubb.

Forbundet vil varsle boikott av andre studioer som ikke fyller tilsvarende vilkår.

MENY