Norsk Skuespillerforbund boikotter dubbingstudioer

 

dubbing - versjon 2

Norsk Skuespillerforbund har gått til boikott av dubbingstudioene SDI Media og Dubberman med virkning fra 24. oktober kl. 24.00.

Det er NSF som melder om dette.

Bakgrunnen for boikotten er “at de to studioene våren 2013 sendte ut et likelydende varsel om reduksjon i timebetalingen. Etter en kortvarig boikott 2.- 3. april i fjor kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og SDI Media, Dubberman, samt to andre ledende dubbingstudioer. I slutten av desember tok fellesforhandlingene slutt, da studioene ikke var villige til å diskutere andre løsningsmodeller enn sitt eget ultimatum”.

“Vi jobber for at dubbere skal få ansettelseskontrakter, tariffavtale og lønnsutvikling på linje med andre arbeidstakere”, sier nestleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Bransjen har vært uten tariffavtaler og dubbernes timesats «har stått stille i over 15 år».

“Arbeidet dubbere gjør bygger på spesialkompetanse og er svært krevende. Vi mener dette må gjenspeiles i betalingen, som også skal inkludere frikjøp av rettigheter”, sier han.

Forbundet organiserer pr dags dato 1240 skuespillere, hvorav rundt 200 er aktive dubbere.

For at boikotten skal oppheves må studioene oppfylle ett av følgende krav, ifølge NSF:

1.    Studioet må skriftlig forplikte seg til å betale minimum kr 750,- pr time for dubbingarbeid. Satsen inkluderer alle rettigheter til visning med unntak av kino.

2.    Studioet må skriftlig erklære seg villig til å inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund om linjebetaling, tilsvarende den avtalen forbundet har inngått med NorDubb.

Norsk Skuespillerforbund boikotter dubbingstudioer

 

dubbing - versjon 2

Norsk Skuespillerforbund har gått til boikott av dubbingstudioene SDI Media og Dubberman med virkning fra 24. oktober kl. 24.00.

Det er NSF som melder om dette.

Bakgrunnen for boikotten er “at de to studioene våren 2013 sendte ut et likelydende varsel om reduksjon i timebetalingen. Etter en kortvarig boikott 2.- 3. april i fjor kom det til forhandlinger mellom Norsk Skuespillerforbund og SDI Media, Dubberman, samt to andre ledende dubbingstudioer. I slutten av desember tok fellesforhandlingene slutt, da studioene ikke var villige til å diskutere andre løsningsmodeller enn sitt eget ultimatum”.

“Vi jobber for at dubbere skal få ansettelseskontrakter, tariffavtale og lønnsutvikling på linje med andre arbeidstakere”, sier nestleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

Bransjen har vært uten tariffavtaler og dubbernes timesats «har stått stille i over 15 år».

“Arbeidet dubbere gjør bygger på spesialkompetanse og er svært krevende. Vi mener dette må gjenspeiles i betalingen, som også skal inkludere frikjøp av rettigheter”, sier han.

Forbundet organiserer pr dags dato 1240 skuespillere, hvorav rundt 200 er aktive dubbere.

For at boikotten skal oppheves må studioene oppfylle ett av følgende krav, ifølge NSF:

1.    Studioet må skriftlig forplikte seg til å betale minimum kr 750,- pr time for dubbingarbeid. Satsen inkluderer alle rettigheter til visning med unntak av kino.

2.    Studioet må skriftlig erklære seg villig til å inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund om linjebetaling, tilsvarende den avtalen forbundet har inngått med NorDubb.

MENY