Norsk Filmutviklings seminarer høsten 2007

NFU-logo

Norsk Filmutvikling arrangerer til stadighet seminarer, workshops og forum, og den kommende høsten er ikke noe unntak. På hjemmesiden skriver NFU følgende om bakgrunnen for årets tilbud:

Vi er blitt bedt om å målrette våre virkemidler bedre, både innholdsmessig og mot mer avgrensede grupper. For å oppnå dette har vi definert satsningsområder og vi har også definert hva som forstås med profesjonelle filmarbeidere. Vi ønsker å knytte våre ulike aktiviteter nærmere opp mot hverandre. Det innebærer en sterkere sammenheng mellom idé- og manuskriptutvikling og kurs og seminarer

Mars og venus

17.-20. september arrangeres et kurs i klassisk dramaturgi. Ifølge pressemeldingen fra NFU skal seminaret gi en innføring i Aristotelisk tankegang og dramaturgiens historie i vestlig fortellertradisjon. Kursleder Siri Senje skal også presentere en dramaturgisk verktøykasse via en praktisk analyse. Noen uker senere; 8.-9. oktober, arrangeres det verksted i sjangeren romantisk komedie, med spørsmålet finnes det en strukturoppskrift på den gode romantiske komedie? Et aktuelt spørsmål, med tanke på det vi har sett av sjangeren her til lands det siste året. Verkstedet følges opp med muligheter for individuell prosjektkonsultasjon 10. og 11. Manuskonsulent Marilyn Milgrom leder sløydtimen.

29. oktober skal NFU i samarbeid med regissør Andrzej Fidyk, vise polske prisbelønte fjernsynsdokumentarer og filmer. Om temaet får deg til å grøsse på ryggen av kjedsomhet, kan dette kanskje være anledningen til å bryte ned noen fordommer? Visningene følges opp med et inspirasjonsverksted med samme regissør, samt hans kollega Piotr Kuzinski. Her er temaet prosjektanalyser og filmøvelser.

Manusskriving

5.-7. november avholdes neste verksted; da i praktisk dramaturgi. Her vil forfatter Ulf Breistrand gi deltakerne praktiske skriveøvelser, for å øve seg i å bygge opp en dramatisk struktur anvendt på såvel den enkelte dramatiske scene som på mer komplekse storymønstre. Høsten avsluttes med et seminar med følgende heading; dokumentarer handler om virkelighet, animasjon om fantasi – en selvmotsigelse som skal motbevises. Her er Gunnar Strøm og Jonas Odell blant bidragsyterne.

NFU skal også avholde sine etterhvert så populære torsdagsforum, denne gangen på datoene 20. september, 18. oktober, 22. november og 20. desember. Temaene er enda ikke fordelt, men det nevnes production value, pipeline, spill, interaktivt drama og om å lytte.

Norsk Filmutviklings seminarer høsten 2007

NFU-logo

Norsk Filmutvikling arrangerer til stadighet seminarer, workshops og forum, og den kommende høsten er ikke noe unntak. På hjemmesiden skriver NFU følgende om bakgrunnen for årets tilbud:

Vi er blitt bedt om å målrette våre virkemidler bedre, både innholdsmessig og mot mer avgrensede grupper. For å oppnå dette har vi definert satsningsområder og vi har også definert hva som forstås med profesjonelle filmarbeidere. Vi ønsker å knytte våre ulike aktiviteter nærmere opp mot hverandre. Det innebærer en sterkere sammenheng mellom idé- og manuskriptutvikling og kurs og seminarer

Mars og venus

17.-20. september arrangeres et kurs i klassisk dramaturgi. Ifølge pressemeldingen fra NFU skal seminaret gi en innføring i Aristotelisk tankegang og dramaturgiens historie i vestlig fortellertradisjon. Kursleder Siri Senje skal også presentere en dramaturgisk verktøykasse via en praktisk analyse. Noen uker senere; 8.-9. oktober, arrangeres det verksted i sjangeren romantisk komedie, med spørsmålet finnes det en strukturoppskrift på den gode romantiske komedie? Et aktuelt spørsmål, med tanke på det vi har sett av sjangeren her til lands det siste året. Verkstedet følges opp med muligheter for individuell prosjektkonsultasjon 10. og 11. Manuskonsulent Marilyn Milgrom leder sløydtimen.

29. oktober skal NFU i samarbeid med regissør Andrzej Fidyk, vise polske prisbelønte fjernsynsdokumentarer og filmer. Om temaet får deg til å grøsse på ryggen av kjedsomhet, kan dette kanskje være anledningen til å bryte ned noen fordommer? Visningene følges opp med et inspirasjonsverksted med samme regissør, samt hans kollega Piotr Kuzinski. Her er temaet prosjektanalyser og filmøvelser.

Manusskriving

5.-7. november avholdes neste verksted; da i praktisk dramaturgi. Her vil forfatter Ulf Breistrand gi deltakerne praktiske skriveøvelser, for å øve seg i å bygge opp en dramatisk struktur anvendt på såvel den enkelte dramatiske scene som på mer komplekse storymønstre. Høsten avsluttes med et seminar med følgende heading; dokumentarer handler om virkelighet, animasjon om fantasi – en selvmotsigelse som skal motbevises. Her er Gunnar Strøm og Jonas Odell blant bidragsyterne.

NFU skal også avholde sine etterhvert så populære torsdagsforum, denne gangen på datoene 20. september, 18. oktober, 22. november og 20. desember. Temaene er enda ikke fordelt, men det nevnes production value, pipeline, spill, interaktivt drama og om å lytte.

MENY