Norsk filmkritikerlag bekymret for tidsskriftene

kinosal_768

Norsk filmkritikerlag er «sterkt bekymret over den krevende økonomiske situasjonen for frittstående norske filmpublikasjoner», heter det i et brev laget har sendt til Kulturdepartementet.

Hovedårsaken er de nye de nye retningslinjene for tilskudd til filmkulturelle tiltak, som forvaltes av Norsk filminstitutt (NFI). Der er det lagt inn begrensninger for hvor mange tidsskrifter som kan få støtte.

”Det offentlige ordskiftet rundt norsk film og filmpolitikk er en vesentlig faktor i norsk kulturliv og for forståelsen av filmmediet sett fra et publikumsperspektiv. En opprettholdelse av de frittstående og faglig relevante papir- og nettbaserte filmtidsskriftene i Norge er videre en forutsetning for den uavhengige filmkritikken og en nødvendig og konstruktiv dialog mellom norske filmskapere og deres publikum”.

”Vi vil advare om at flere tidsskifter som holder høy faglig kvalitet nå står i fare for å måtte redusere driften ytterligere eller i ytterste konsekvens nedlegges om de forfordeles i NFIs søknadsbehandling.”

Norsk Filmkritikerlag vil sterkt oppfordre Kulturdepartementet ved Norsk filminstitutt til å revurdere sine kriterier for tidsskriftstøtte, all den tid prioriteringen av nåværende offentlige støttemidler i praksis favoriserer bransjerettede filmmedier på bekostning av den offentlige dialogen rundt norsk film som retter seg mot publikum og vanlige filminteresserte.”

Norsk filmkritikerlag bekymret for tidsskriftene

kinosal_768

Norsk filmkritikerlag er «sterkt bekymret over den krevende økonomiske situasjonen for frittstående norske filmpublikasjoner», heter det i et brev laget har sendt til Kulturdepartementet.

Hovedårsaken er de nye de nye retningslinjene for tilskudd til filmkulturelle tiltak, som forvaltes av Norsk filminstitutt (NFI). Der er det lagt inn begrensninger for hvor mange tidsskrifter som kan få støtte.

”Det offentlige ordskiftet rundt norsk film og filmpolitikk er en vesentlig faktor i norsk kulturliv og for forståelsen av filmmediet sett fra et publikumsperspektiv. En opprettholdelse av de frittstående og faglig relevante papir- og nettbaserte filmtidsskriftene i Norge er videre en forutsetning for den uavhengige filmkritikken og en nødvendig og konstruktiv dialog mellom norske filmskapere og deres publikum”.

”Vi vil advare om at flere tidsskifter som holder høy faglig kvalitet nå står i fare for å måtte redusere driften ytterligere eller i ytterste konsekvens nedlegges om de forfordeles i NFIs søknadsbehandling.”

Norsk Filmkritikerlag vil sterkt oppfordre Kulturdepartementet ved Norsk filminstitutt til å revurdere sine kriterier for tidsskriftstøtte, all den tid prioriteringen av nåværende offentlige støttemidler i praksis favoriserer bransjerettede filmmedier på bekostning av den offentlige dialogen rundt norsk film som retter seg mot publikum og vanlige filminteresserte.”

MENY