Nordisk støtte til Kari Anne Moes «Pøbler»

Kari Anne Moe - versjon 2

Kari Anne Moe kom godt ut av siste bevilgningsrunden fra Nordisk film og tv-fond. Hun fikk 450 000 til Pøbler, en kinodokumentar ”som handler om ungdommer som har falt ut av skolen”. Fra før har filmen fått støtte fra Norsk filminstitutt på 1 250 000 norske kroner (det samlede budsjettet er på 4,8 millioner).

Moe har tidligere blant annet laget kinodokumentaren Til ungdommen. Igjen er det de unges utsatte livsvilkår hun berører. Europeisk statistikk viser at hver sjette ungdom mellom 18 og 24 år dropper ut fra skolen før de har klart å fullføre en videregående utdanning. I Norge dropper hver tredje elev ut, og det er en slik ”drop out” som utgjør hovedrollen i filmen.

Produsent er det nystartede selskapet Fuglene som Moe driver sammen med Gudmundur Gunnarsson. Med seg har de også produsent Therese Naustdal som har bred erfaring fra filmbransjen, blant annet som linjeprodusent på både Oslo, 31. August og Blind.

Da filmprosjektet fikk støtte fra NFIs dokumentarkonsulent Even G. Benestad, under kategorien ”Kunstnerisk vurdering produksjon av kinofilm”, ga han følgende begrunnelse:

Jeg har hele tiden hatt tro på prosjektet siden karakterene er sterke og «pøbelprosjektet» i seg selv legger grunnlaget for en drivende dramaturgi og ikke minst spenning. Vil noen av karakterene klare seg? Vil det gå bra med dem? Får de jobb etterpå? Holder de i det hele tatt distansen ut? Regissør Kari Anne Moe har funnet en solid historie, og filmet materiale jeg har sett tyder på at hun vet å bearbeide det på best mulig måte. Filmen har også blitt solgt til flere land, slik også Moes forrige film Til ungdommen ble det.” (kilde: NFI)

Nordisk støtte til Kari Anne Moes «Pøbler»

Kari Anne Moe - versjon 2

Kari Anne Moe kom godt ut av siste bevilgningsrunden fra Nordisk film og tv-fond. Hun fikk 450 000 til Pøbler, en kinodokumentar ”som handler om ungdommer som har falt ut av skolen”. Fra før har filmen fått støtte fra Norsk filminstitutt på 1 250 000 norske kroner (det samlede budsjettet er på 4,8 millioner).

Moe har tidligere blant annet laget kinodokumentaren Til ungdommen. Igjen er det de unges utsatte livsvilkår hun berører. Europeisk statistikk viser at hver sjette ungdom mellom 18 og 24 år dropper ut fra skolen før de har klart å fullføre en videregående utdanning. I Norge dropper hver tredje elev ut, og det er en slik ”drop out” som utgjør hovedrollen i filmen.

Produsent er det nystartede selskapet Fuglene som Moe driver sammen med Gudmundur Gunnarsson. Med seg har de også produsent Therese Naustdal som har bred erfaring fra filmbransjen, blant annet som linjeprodusent på både Oslo, 31. August og Blind.

Da filmprosjektet fikk støtte fra NFIs dokumentarkonsulent Even G. Benestad, under kategorien ”Kunstnerisk vurdering produksjon av kinofilm”, ga han følgende begrunnelse:

Jeg har hele tiden hatt tro på prosjektet siden karakterene er sterke og «pøbelprosjektet» i seg selv legger grunnlaget for en drivende dramaturgi og ikke minst spenning. Vil noen av karakterene klare seg? Vil det gå bra med dem? Får de jobb etterpå? Holder de i det hele tatt distansen ut? Regissør Kari Anne Moe har funnet en solid historie, og filmet materiale jeg har sett tyder på at hun vet å bearbeide det på best mulig måte. Filmen har også blitt solgt til flere land, slik også Moes forrige film Til ungdommen ble det.” (kilde: NFI)

MENY