Nordisk Film kjøper seg opp i Sør-Norge

kino

Nordisk Film har inngått avtale med Kristiansand Kino Holding AS om å kjøpe 49 prosent av aksjene i KinoSør AS, melder NRK Sørlandet. Det har vært gjennomført forhandlinger «med to interessenter i løpet av våren, og det ble mottatt endelig bud fra begge disse 26. juni. Etter en samlet vurdering har styret i Kristiansand Kino Holding AS valgt å inngå en avtale med Nordisk Film», heter det i en pressemelding.

I avtalen som er inngått har partene kommet til enighet om bl.a disse punktene:

KinoSør skal drives etter forretningsmessige prinsipper innenfor formålets rammer, og i samsvar med gjeldende konsesjonsbestemmelser, samtidig som KinoSør skal opprettholde og videreutvikle et bredt filmtilbud i regionen.

KinoSør skal ha sin kontoradresse i Kristiansand, og både selskapets ledelse og film- og kinofaglige kompetanse skal opprettholdes lokalt.

Selv om Barnefilmfestivalen ikke inngår i salget, har partene forpliktet seg til å videreføre både Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG, og begge parter skal bidra positivt til videre utvikling av festivalene.

Nordisk Film ønsker også, i samråd med lokale institusjoner og bransjeaktører, å bidra til plassering av filmproduksjoner i regionen. Man ønsker i tillegg å bidra til etableringen av et selvstendig filmlaboratorium i regionen, primært for barn og unge. Et slikt filmlaboratorium kan lages etter modell fra danske ”Film-X”.

På sin webside konstaterer Nordisk film at selskapet med dette konsoliderer sin posisjon som markedsleder i Norge, ved å øke markedsandelen fra 29 prosent til 33 prosent og styre 22 norske kinoer. I de nye byene Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund er det 16 kinosaler og 2321 kinoseter, med et samlet besøk på ca 500 000 årlig.

Dette er samtidig det femte oppkjøpet Nordisk foretar seg på bare to år. I denne perioden har selskapet kjøpt Oslo Kino og overtatt Ålesund kino i Norge.

Nordisk Film kjøper seg opp i Sør-Norge

kino

Nordisk Film har inngått avtale med Kristiansand Kino Holding AS om å kjøpe 49 prosent av aksjene i KinoSør AS, melder NRK Sørlandet. Det har vært gjennomført forhandlinger «med to interessenter i løpet av våren, og det ble mottatt endelig bud fra begge disse 26. juni. Etter en samlet vurdering har styret i Kristiansand Kino Holding AS valgt å inngå en avtale med Nordisk Film», heter det i en pressemelding.

I avtalen som er inngått har partene kommet til enighet om bl.a disse punktene:

KinoSør skal drives etter forretningsmessige prinsipper innenfor formålets rammer, og i samsvar med gjeldende konsesjonsbestemmelser, samtidig som KinoSør skal opprettholde og videreutvikle et bredt filmtilbud i regionen.

KinoSør skal ha sin kontoradresse i Kristiansand, og både selskapets ledelse og film- og kinofaglige kompetanse skal opprettholdes lokalt.

Selv om Barnefilmfestivalen ikke inngår i salget, har partene forpliktet seg til å videreføre både Barnefilmfestivalen og Filmfest UNG, og begge parter skal bidra positivt til videre utvikling av festivalene.

Nordisk Film ønsker også, i samråd med lokale institusjoner og bransjeaktører, å bidra til plassering av filmproduksjoner i regionen. Man ønsker i tillegg å bidra til etableringen av et selvstendig filmlaboratorium i regionen, primært for barn og unge. Et slikt filmlaboratorium kan lages etter modell fra danske ”Film-X”.

På sin webside konstaterer Nordisk film at selskapet med dette konsoliderer sin posisjon som markedsleder i Norge, ved å øke markedsandelen fra 29 prosent til 33 prosent og styre 22 norske kinoer. I de nye byene Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund er det 16 kinosaler og 2321 kinoseter, med et samlet besøk på ca 500 000 årlig.

Dette er samtidig det femte oppkjøpet Nordisk foretar seg på bare to år. I denne perioden har selskapet kjøpt Oslo Kino og overtatt Ålesund kino i Norge.

MENY