NFTF satser sterkere på tv-drama

Foreløpige seertall for Kampen om tungtvannet viser at over 1,2 millioner seere fulgte premieren søndag kveld.
Kampen om tungtvannet

”Det er helt åpenbart at tv-drama absorberer mange av talentene som før lagde film”, forteller Petri Kemppinen i Nordisk film og tv-fond til Screen. Han kan fortelle at fondet nå legger opp til at en større del av potten på 10 millioner Euro skal brukes på tv-produksjoner. Søknadsmengden har økt betydelig i takt med at tv-seerne også ønsker å se mer tv-drama, forteller han.

I fjor lå andelen for tv-produksjoner på om lag 40 prosent, tidligere år lå den på 30 prosent. Den bør kunne nå 50 prosent, tror han. Men høyere enn det blir vanskelig.

”Jeg kan ikke se for meg at det vil gå høyere, om ikke tv-kanalene endrer sin policy”, sier han.

Det er independent filmproduksjoner i mellom-budsjettklassen som lider under de nåværende forholdene, mener han. Lokale filmdistributører og kinoer føler det også på kroppen. Kinobesøket gikk ned i hele det nordiske markedet i 2014, bortsett fra på Island.

”Vi spør oss selv: skjer dette på grunn av framgangen til tv-dramaet, eller skyldes det andre ting, som det generelle presset på tid”, sier han.

Les hele saken

NFTF satser sterkere på tv-drama

Foreløpige seertall for Kampen om tungtvannet viser at over 1,2 millioner seere fulgte premieren søndag kveld.
Kampen om tungtvannet

”Det er helt åpenbart at tv-drama absorberer mange av talentene som før lagde film”, forteller Petri Kemppinen i Nordisk film og tv-fond til Screen. Han kan fortelle at fondet nå legger opp til at en større del av potten på 10 millioner Euro skal brukes på tv-produksjoner. Søknadsmengden har økt betydelig i takt med at tv-seerne også ønsker å se mer tv-drama, forteller han.

I fjor lå andelen for tv-produksjoner på om lag 40 prosent, tidligere år lå den på 30 prosent. Den bør kunne nå 50 prosent, tror han. Men høyere enn det blir vanskelig.

”Jeg kan ikke se for meg at det vil gå høyere, om ikke tv-kanalene endrer sin policy”, sier han.

Det er independent filmproduksjoner i mellom-budsjettklassen som lider under de nåværende forholdene, mener han. Lokale filmdistributører og kinoer føler det også på kroppen. Kinobesøket gikk ned i hele det nordiske markedet i 2014, bortsett fra på Island.

”Vi spør oss selv: skjer dette på grunn av framgangen til tv-dramaet, eller skyldes det andre ting, som det generelle presset på tid”, sier han.

Les hele saken

MENY