NFIs vedtak i Pornopung-saken oppheves

Pornopung 02 768

NFIs vedtak i Pornopung-saken, om ikke å realitetsbehandle Feil Films søknad om etterhåndstilskudd, oppheves, og saken sendes tilbake til NFI for ny behandling, vedtok Kulturdepartementet i dag.

Tidligere i september kom det frem at filmen Pornopung gikk mot et milliontap etter at produksjonsselskapet Feil Film glemte å søke om etterhåndsstøtte innen den oppgitte fristen. Selskapet sendte allikevel inn en søknad etter fristens utløp, men ble avvist. Avslaget ble deretter påklaget, men avvist igjen.

I klagen mente selskapet Feil Film at de har blitt forskjellsbehandlet, at NFI har forsømt sin veiledningsplikt, og at vedtaket er «urimelig og uforholdsmessig tyngende». NFI sto på sitt så lenge fristen ikke ble overholdt. Klagen gikk dermed videre til Kulturdepartementet som skulle avgjøre om de skal få utbetalt etterhåndsstøtte allikevel.

Departementet har blant annet lagt til grunn at søknadsfristene ikke har vært praktisert konsekvent og at det derfor foreligger forskjellsbehandling.

NFIs vedtak i Pornopung-saken oppheves

Pornopung 02 768

NFIs vedtak i Pornopung-saken, om ikke å realitetsbehandle Feil Films søknad om etterhåndstilskudd, oppheves, og saken sendes tilbake til NFI for ny behandling, vedtok Kulturdepartementet i dag.

Tidligere i september kom det frem at filmen Pornopung gikk mot et milliontap etter at produksjonsselskapet Feil Film glemte å søke om etterhåndsstøtte innen den oppgitte fristen. Selskapet sendte allikevel inn en søknad etter fristens utløp, men ble avvist. Avslaget ble deretter påklaget, men avvist igjen.

I klagen mente selskapet Feil Film at de har blitt forskjellsbehandlet, at NFI har forsømt sin veiledningsplikt, og at vedtaket er «urimelig og uforholdsmessig tyngende». NFI sto på sitt så lenge fristen ikke ble overholdt. Klagen gikk dermed videre til Kulturdepartementet som skulle avgjøre om de skal få utbetalt etterhåndsstøtte allikevel.

Departementet har blant annet lagt til grunn at søknadsfristene ikke har vært praktisert konsekvent og at det derfor foreligger forskjellsbehandling.

MENY