NFI kutter i tv-drama og spillefilm

Halvbroren 770
Færre tv-serier de neste par årene (Foto: Halvbroren).

NFI har nå foretatt de kuttene de er pålagt gjennom det revidererte statsbudsjettet. Forhåndsstøttede spillefilmer og TV-drama er postene i fondsbudsjettet som får de største reduksjonene etter den nye regjeringens kutt på 31,2 millioner kroner.

TV-drama kuttes med kr 9 millioner. Størstedelen av det resterende kuttet blir tatt på forhåndstilskudd til spillefilm. I tillegg er det mindre justeringer på andre poster. 


-TV-drama har de siste årene fått en sterk økning i tilskuddene, fra 16 millioner kroner i 2010 til 41 millioner kroner i 2013. Produksjon av tv-drama har tilgang til kapital også fra tv-kanalene, og vi håper at disse også nå vil være med å ta ansvar for den videre kvalitetsutviklingen, sier NFI-direktør Nina Refseth.

-For 2014 håper vi å kunne dempe noe av effekten ved overførte midler fra 2013. Men på sikt vil dette kunne medføre en svekket satsing på kvalitetsfilmen, i og med at den er særlig avhengig av forhåndstilskudd, sier Refseth.

De ulike postene for forhåndstilskudd til spillefilm blir fra 2014 slått sammen til en post. Filmene som har mottatt tilsagn om tilskudd etter pakkefinansiering blir realisert innenfor rammen, mens den øvrige fordelingen vil bli avklart senere. Det er også forventet en økning i den automatiske ordningen for etterhåndstilskudd i 2014, noe som fører til en ekstra belastning på budsjettet for kinofilm.

Kuttene vil isolert sett tilsvare en reduksjon med 2-3 forhåndstilskudd til kinofilmer fra totalt 13 i 2013. For tv-drama vil reduksjonen også svare til 2-3 tilskudd fra totalt 10 tilskudd i 2013.

Kilde: NFI

NFI kutter i tv-drama og spillefilm

Halvbroren 770
Færre tv-serier de neste par årene (Foto: Halvbroren).

NFI har nå foretatt de kuttene de er pålagt gjennom det revidererte statsbudsjettet. Forhåndsstøttede spillefilmer og TV-drama er postene i fondsbudsjettet som får de største reduksjonene etter den nye regjeringens kutt på 31,2 millioner kroner.

TV-drama kuttes med kr 9 millioner. Størstedelen av det resterende kuttet blir tatt på forhåndstilskudd til spillefilm. I tillegg er det mindre justeringer på andre poster. 


-TV-drama har de siste årene fått en sterk økning i tilskuddene, fra 16 millioner kroner i 2010 til 41 millioner kroner i 2013. Produksjon av tv-drama har tilgang til kapital også fra tv-kanalene, og vi håper at disse også nå vil være med å ta ansvar for den videre kvalitetsutviklingen, sier NFI-direktør Nina Refseth.

-For 2014 håper vi å kunne dempe noe av effekten ved overførte midler fra 2013. Men på sikt vil dette kunne medføre en svekket satsing på kvalitetsfilmen, i og med at den er særlig avhengig av forhåndstilskudd, sier Refseth.

De ulike postene for forhåndstilskudd til spillefilm blir fra 2014 slått sammen til en post. Filmene som har mottatt tilsagn om tilskudd etter pakkefinansiering blir realisert innenfor rammen, mens den øvrige fordelingen vil bli avklart senere. Det er også forventet en økning i den automatiske ordningen for etterhåndstilskudd i 2014, noe som fører til en ekstra belastning på budsjettet for kinofilm.

Kuttene vil isolert sett tilsvare en reduksjon med 2-3 forhåndstilskudd til kinofilmer fra totalt 13 i 2013. For tv-drama vil reduksjonen også svare til 2-3 tilskudd fra totalt 10 tilskudd i 2013.

Kilde: NFI

MENY