Netflix hevder seg med NRK på nett

'House of Cards', Netflix' egenproduserte og voldsomt populære tv-drama.
‘House of Cards’, Netflix’ egenproduserte og voldsomt populære tv-drama.

Skal vi tro tallene fra en ny undersøkelse kjemper nå relativt ferske Netflix om førsteplassen på nett med flere nordiske allmennkringkastere, skriver Kampanje.no.

Det er selskapet Mediavision som står bak undersøkelsen. Ifølge selskapet har Netflix en daglig dekning på 10 % av den norske befolkning, noe som tilsvarer rundt 500.000. Dette samsvarer med undersøkelser gjort av TNS Gallup tidligere, som har vist at rundt 520.000 husstander har tilgang til Netflix.

Strømme-leverandøren har dermed brukt drøyt 1,5 år på å skaffe seg samme posisjon på det nordiske nett-tv-markedet som flere av allmennkringkasterne. I Norge er det kun ett prosentpoeng som skiller NRK og Netflix, hvor NRK har 11 % kontra Netflix med 10 %.

I Sverige og Danmark er Netflix jevnstore med SVT Play og DR Live. I Finland har de derimot ikke på langt nær like stor oppslutning: 4 % mot Ylés 11 %.

NRKs analysesjef Kristian Tolonen er klar på at nett-tv-markedet er i sterk vekst.

– Det NRK-tallet høres litt høyt ut i forhold til det vi er vant til å se. Det høyeste vi har sett i de ulike undersøkelsene er åtte prosent daglig. Da er det en litt annen spørsmålsstilling.

– Det vi derimot vet fra før, er at NRKs nett-tv, Netflix og andre nett-tv-aktører vokser, og at Netflix er den største.

Kilde: Kampanje.no

Netflix hevder seg med NRK på nett

'House of Cards', Netflix' egenproduserte og voldsomt populære tv-drama.
‘House of Cards’, Netflix’ egenproduserte og voldsomt populære tv-drama.

Skal vi tro tallene fra en ny undersøkelse kjemper nå relativt ferske Netflix om førsteplassen på nett med flere nordiske allmennkringkastere, skriver Kampanje.no.

Det er selskapet Mediavision som står bak undersøkelsen. Ifølge selskapet har Netflix en daglig dekning på 10 % av den norske befolkning, noe som tilsvarer rundt 500.000. Dette samsvarer med undersøkelser gjort av TNS Gallup tidligere, som har vist at rundt 520.000 husstander har tilgang til Netflix.

Strømme-leverandøren har dermed brukt drøyt 1,5 år på å skaffe seg samme posisjon på det nordiske nett-tv-markedet som flere av allmennkringkasterne. I Norge er det kun ett prosentpoeng som skiller NRK og Netflix, hvor NRK har 11 % kontra Netflix med 10 %.

I Sverige og Danmark er Netflix jevnstore med SVT Play og DR Live. I Finland har de derimot ikke på langt nær like stor oppslutning: 4 % mot Ylés 11 %.

NRKs analysesjef Kristian Tolonen er klar på at nett-tv-markedet er i sterk vekst.

– Det NRK-tallet høres litt høyt ut i forhold til det vi er vant til å se. Det høyeste vi har sett i de ulike undersøkelsene er åtte prosent daglig. Da er det en litt annen spørsmålsstilling.

– Det vi derimot vet fra før, er at NRKs nett-tv, Netflix og andre nett-tv-aktører vokser, og at Netflix er den største.

Kilde: Kampanje.no

MENY