Murens fall: Supersosialisten John Blund

JonBlundSandman Blogg

Sandmann – historien om en sosialistisk supermann er en norsk dokumentarfilm av Jannicke Systad Jacobsen og Hanne Myhren som ble vist på nordiske tv-kanaler i 2005/2006. Filmen handler om den sentrale rollen animasjonsfiguren Jon Blund spilte i DDR-statens oppdragelse av sine barn. Her er et intervju Rushprint gjorde med filmskaperne i forbindelse med tv-premieren på filmen, som skildrer et stykke viktig europeisk kulturhistorie:

NORSKE BARNS FØRSTE MØTE MED JON BLUND var i 1979 da skomaker Andersens hjelper i ”Jul i Skomakergata”, Tøfflus, snurret film. Blund var en skjeggete fyr som gjerne ankom i framtidsrettede transportmidler som helikopter og romskip, akkompagnert av en litt plagsom høystemt sang. Filmene var kjøpt inn fra østtysk fjernsyn, hvor Jon Blund (aka Sandman) var en sentral gjennomgangsfigur i barne-tv-sendingene hver kveld. Allerede 20 år tidligere hadde Blund-figuren blitt lansert på østtysk fjernsyn, nesten nøyaktig ti år etter at Tyskland ble delt i to. ”Karen med sekk og lue på” skulle få en klar pedagogisk funksjon i DDR-staten. Jon Blund var ikke bare garantisten for at østtyske barn skulle sove trygt om kveldene – han dro også ut på reiser til fjerne himmelstrøk der han spredte DDR-staten og sosialismens evangelium.

Ved siden av idretten ble han DDR-statens kanskje største identitetssymbol. I den 51 minutter lange tv-dokumentaren ser regissør Jannicke Systad Jacobsen nærmere på denne ideologien som preget tv-produksjonen som fortsatt ses av millioner av tyskere, selv om ideologien i dag er forsvunnet.

– Ideen fikk jeg da jeg var på ferie i Berlin i desember 2001. I en bokhandel fant jeg en barnebok om Jon Blund, eller Sandmann som han heter i Tyskland. Jeg husker jo figuren godt fra min egen barndom, og ble overrasket over at han fremdeles eksisterte, forteller Systad Jacobsen.

LES HELE SAKEN

Murens fall: Supersosialisten John Blund

JonBlundSandman Blogg

Sandmann – historien om en sosialistisk supermann er en norsk dokumentarfilm av Jannicke Systad Jacobsen og Hanne Myhren som ble vist på nordiske tv-kanaler i 2005/2006. Filmen handler om den sentrale rollen animasjonsfiguren Jon Blund spilte i DDR-statens oppdragelse av sine barn. Her er et intervju Rushprint gjorde med filmskaperne i forbindelse med tv-premieren på filmen, som skildrer et stykke viktig europeisk kulturhistorie:

NORSKE BARNS FØRSTE MØTE MED JON BLUND var i 1979 da skomaker Andersens hjelper i ”Jul i Skomakergata”, Tøfflus, snurret film. Blund var en skjeggete fyr som gjerne ankom i framtidsrettede transportmidler som helikopter og romskip, akkompagnert av en litt plagsom høystemt sang. Filmene var kjøpt inn fra østtysk fjernsyn, hvor Jon Blund (aka Sandman) var en sentral gjennomgangsfigur i barne-tv-sendingene hver kveld. Allerede 20 år tidligere hadde Blund-figuren blitt lansert på østtysk fjernsyn, nesten nøyaktig ti år etter at Tyskland ble delt i to. ”Karen med sekk og lue på” skulle få en klar pedagogisk funksjon i DDR-staten. Jon Blund var ikke bare garantisten for at østtyske barn skulle sove trygt om kveldene – han dro også ut på reiser til fjerne himmelstrøk der han spredte DDR-staten og sosialismens evangelium.

Ved siden av idretten ble han DDR-statens kanskje største identitetssymbol. I den 51 minutter lange tv-dokumentaren ser regissør Jannicke Systad Jacobsen nærmere på denne ideologien som preget tv-produksjonen som fortsatt ses av millioner av tyskere, selv om ideologien i dag er forsvunnet.

– Ideen fikk jeg da jeg var på ferie i Berlin i desember 2001. I en bokhandel fant jeg en barnebok om Jon Blund, eller Sandmann som han heter i Tyskland. Jeg husker jo figuren godt fra min egen barndom, og ble overrasket over at han fremdeles eksisterte, forteller Systad Jacobsen.

LES HELE SAKEN

MENY