Mer til film på statsbudsjettet

Mer til tv-serier som «Hellfjord» om de rødgrønne får det som de vil.

De rødgrønne viderefører visjonen fra Kulturløftet om at de gradvis skal nærme seg 1 prosent av statsbudsjett til kultur innen 2014.

Neste års kulturbudsjett skal øke med 889,3 millioner krone – det vil si 0,96 prosent av det totale statsbudsjettet – om regjeringen får det som den vil.

Til filmen foreslår regjeringen en økning med 38 millioner kroner. Det skal blant annet gå til produksjon av dataspill, tv-drama og lansering av norsk film i utlandet, melder Kulturdepartementet i en pressemelding:

 I kulturbudsjettet for 2013 foreslår regjeringa å løyve totalt 744,7 millionar kroner til film- og medieformål. Av dette er om lag 447 millionar kroner direkte stønad til audiovisuelle produksjonar via Norsk filminstitutt. Auken gir rom for ei større satsing på kvalitetsheving og internasjonalisering for norsk film, for å nå målet om at norsk film skal hevde seg internasjonalt og oppnå internasjonale prisar. Regjeringa gir 10 millionar kroner til internasjonalisering i 2013. Samstundes skal det satsast sterkare på å auke mangfaldet i norsk film- og fjernsynsproduksjon.

Den totale auken på feltet gjer det også mogleg å auke tilskota til fjernsynsdrama. Regjeringa gir 9 millionar kroner meir til fjernsynsdrama generelt og til fjernsynsdrama for barn og unge spesielt i 2013.

Tilskotet til utvikling av dataspel blir auka med 5 millionar kroner. Regjeringa sitt mål om å doble tilskota til utvikling av dataspel frå 2011-nivå innan utgangen av Kulturløftet II i 2014 vil med dette vere nådd.”

 

 

Mer til film på statsbudsjettet

Mer til tv-serier som «Hellfjord» om de rødgrønne får det som de vil.

De rødgrønne viderefører visjonen fra Kulturløftet om at de gradvis skal nærme seg 1 prosent av statsbudsjett til kultur innen 2014.

Neste års kulturbudsjett skal øke med 889,3 millioner krone – det vil si 0,96 prosent av det totale statsbudsjettet – om regjeringen får det som den vil.

Til filmen foreslår regjeringen en økning med 38 millioner kroner. Det skal blant annet gå til produksjon av dataspill, tv-drama og lansering av norsk film i utlandet, melder Kulturdepartementet i en pressemelding:

 I kulturbudsjettet for 2013 foreslår regjeringa å løyve totalt 744,7 millionar kroner til film- og medieformål. Av dette er om lag 447 millionar kroner direkte stønad til audiovisuelle produksjonar via Norsk filminstitutt. Auken gir rom for ei større satsing på kvalitetsheving og internasjonalisering for norsk film, for å nå målet om at norsk film skal hevde seg internasjonalt og oppnå internasjonale prisar. Regjeringa gir 10 millionar kroner til internasjonalisering i 2013. Samstundes skal det satsast sterkare på å auke mangfaldet i norsk film- og fjernsynsproduksjon.

Den totale auken på feltet gjer det også mogleg å auke tilskota til fjernsynsdrama. Regjeringa gir 9 millionar kroner meir til fjernsynsdrama generelt og til fjernsynsdrama for barn og unge spesielt i 2013.

Tilskotet til utvikling av dataspel blir auka med 5 millionar kroner. Regjeringa sitt mål om å doble tilskota til utvikling av dataspel frå 2011-nivå innan utgangen av Kulturløftet II i 2014 vil med dette vere nådd.”

 

 

MENY