Mer norsk filmmusikk

Huitfeldt norsk film

Anniken Huitfeldt vil ha ny, norsk musikk i tv- og filmproduksjoner. Derfor gir hun 800.000 til et pilotprosjekt i 2011. «Vi ønsker å stimulere til at det skapes mer musikk og mer samarbeid mellom aktørene i musikk- og filmbransjen. Det ligger et stort ubrukt potensiale i et større og mer bevisst samarbeid der filmer kan bidra til å gjøre musikken mer synlig, og omvendt», sier Kulturminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse fra Kulturdepartementet.

Pengene blir lagt til Fond for Lyd og Bilde. Huitfeldt forteller at Kulturdepartementet har hatt god dialog med FONO og Produsentforeningen om dette.

Mer norsk filmmusikk

Huitfeldt norsk film

Anniken Huitfeldt vil ha ny, norsk musikk i tv- og filmproduksjoner. Derfor gir hun 800.000 til et pilotprosjekt i 2011. «Vi ønsker å stimulere til at det skapes mer musikk og mer samarbeid mellom aktørene i musikk- og filmbransjen. Det ligger et stort ubrukt potensiale i et større og mer bevisst samarbeid der filmer kan bidra til å gjøre musikken mer synlig, og omvendt», sier Kulturminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse fra Kulturdepartementet.

Pengene blir lagt til Fond for Lyd og Bilde. Huitfeldt forteller at Kulturdepartementet har hatt god dialog med FONO og Produsentforeningen om dette.

MENY