Medietilsynet går inn for nye aldersgrenser

poltergeist_768

Medietilsynet går inn for å utvide dagens fem aldersgrense-trinn med ett ekstra, skriver Aftenposten.

Under gjeldende ordning har vi trinnene: «Tillatt for alle», 7, 11, 15 og 18 år. Meditilsynet ønsker å innføre ett ekstra trinn, og justere de nåværende, slik at vi ender opp med: «Tillatt for alle», 6, 9, 12, 15 og 18 år.

Ønsket om endring har kommet Kulturdepartemenet for øret i forbindelse med høringsrunde i arbeidet med ny lov for å beskytte barn og unge mot «skadelige billedprogram».  Regelverket skal være tilpasset en moderne medievirkelighet, samt være teknologiuavhengig.

I dagens aldersgrensesystem er sprangene mellom de ulike aldersgrensene store. Det er stor utviklingsmessig forskjell på barn som faller i kategorien «tillat for alle» og de som er syv år. Innføringen av en 6-årsgrense bidrar til å minke dette spranget, lyder det i Medietilsynets uttalelse.

Kilde: Aftenposten

Medietilsynet går inn for nye aldersgrenser

poltergeist_768

Medietilsynet går inn for å utvide dagens fem aldersgrense-trinn med ett ekstra, skriver Aftenposten.

Under gjeldende ordning har vi trinnene: «Tillatt for alle», 7, 11, 15 og 18 år. Meditilsynet ønsker å innføre ett ekstra trinn, og justere de nåværende, slik at vi ender opp med: «Tillatt for alle», 6, 9, 12, 15 og 18 år.

Ønsket om endring har kommet Kulturdepartemenet for øret i forbindelse med høringsrunde i arbeidet med ny lov for å beskytte barn og unge mot «skadelige billedprogram».  Regelverket skal være tilpasset en moderne medievirkelighet, samt være teknologiuavhengig.

I dagens aldersgrensesystem er sprangene mellom de ulike aldersgrensene store. Det er stor utviklingsmessig forskjell på barn som faller i kategorien «tillat for alle» og de som er syv år. Innføringen av en 6-årsgrense bidrar til å minke dette spranget, lyder det i Medietilsynets uttalelse.

Kilde: Aftenposten

MENY