Lokalpolitikken innhenter Filmskolen

Filmskolen

Flere stortingspolitikere reagerer på at Den norske filmskolen legger sin nye masterutdanning til Oslo. Det melder NRK Hedmark og Oppland. De mener at fagmiljøet i distriktene vil bli svekket.

Dette er selvsagt ikke første gangen lokalpolitikere og representanter for regionen mener noe om Den norske filmskolen. Som NRK også påpeker har det vært strid om filmskolens plassering på Lillehammer helt siden den ble opprettet i 1997.

”Jeg har ikke engang tenkt tanken om at man skal etablere et sånt studie utenfor Lillehammer-området”, sier Rigmor Aasrud, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Aasrud har i lengre tid jobba for at skolen skal utvide studieløpet fra tre til fem år. Hun er svært skuffa over at mastergraden ikke legges til Lillehammer, forteller NRK.

Dekan Thomas Stenderup mener det er gode grunner for å legge mastergradsutdanningen til Oslo der man parallellt vil opprette en videre- og etterutdanning.

”Eksstudentene søker til Oslo etter endt utdanning. Det er fordi jobbene er der. Det kan vi ikke endre. Vi har aldri lagt skjul på at dette er den beste og mest rasjonelle måten å gjøre det på”.

Også Anne Tingelstad Qøien (SP), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, har jobba for en utvidelse av studieløpet. Både hun og Aasrud representerer Oppland og mener det er ufornuftlig å dele graden. De mener det er grunn til å se videre på beslutningen.

Les hele saken

 

Lokalpolitikken innhenter Filmskolen

Filmskolen

Flere stortingspolitikere reagerer på at Den norske filmskolen legger sin nye masterutdanning til Oslo. Det melder NRK Hedmark og Oppland. De mener at fagmiljøet i distriktene vil bli svekket.

Dette er selvsagt ikke første gangen lokalpolitikere og representanter for regionen mener noe om Den norske filmskolen. Som NRK også påpeker har det vært strid om filmskolens plassering på Lillehammer helt siden den ble opprettet i 1997.

”Jeg har ikke engang tenkt tanken om at man skal etablere et sånt studie utenfor Lillehammer-området”, sier Rigmor Aasrud, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Aasrud har i lengre tid jobba for at skolen skal utvide studieløpet fra tre til fem år. Hun er svært skuffa over at mastergraden ikke legges til Lillehammer, forteller NRK.

Dekan Thomas Stenderup mener det er gode grunner for å legge mastergradsutdanningen til Oslo der man parallellt vil opprette en videre- og etterutdanning.

”Eksstudentene søker til Oslo etter endt utdanning. Det er fordi jobbene er der. Det kan vi ikke endre. Vi har aldri lagt skjul på at dette er den beste og mest rasjonelle måten å gjøre det på”.

Også Anne Tingelstad Qøien (SP), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, har jobba for en utvidelse av studieløpet. Både hun og Aasrud representerer Oppland og mener det er ufornuftlig å dele graden. De mener det er grunn til å se videre på beslutningen.

Les hele saken

 

MENY