Lav bevissthet om produktplassering

produktplassering

Fra 1. januar 2013 ble det åpnet for produktplassering i produksjoner av filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. I forbindelse med de nye reglene har Medietilsynet gjennomført en undersøkelse av befolkningens kjennskap til produktplassering i programmer. Resultatene viser at kun 13 prosent av de spurte har sett merkingen: «P Inneholder produktplassering», og kun 40 prosent av de som har sett merkingen vet hva den betyr.

På bakgrunn av funnene mener  rådgiver Lars Erik Krogsrud i Medietilsynet at bevisstheten omkring produktplassering ikke er høy nok. – Det er derfor viktig at kringkasterne fortsetter å vise tilleggsinformasjon i tilknytning til P’en, og gjerne også vurderer supplerende informasjonstiltak for å øke kjennskapen til hva merkingen betyr.

Det fremgår av kringkastingsloven § 3-7 at seerne «på en tydelig og nøytral måte» skal gjøres oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse, etter reklameavbrudd og ved slutten av programmet.

 – Seerne skal vite om det når de blir utsatt for kommersiell påvirkning, slik at det ikke blir skjult reklame, sier Krogsrud.

I en startfase har Medietilsynet uttrykt overfor aktørene at det i tillegg må gis noe informasjon om hva P’en betyr, for eksempel ved å tilføye «inneholder produktplassering». Av de norske kringkasterne er det foreløpig bare TV 2 som har hatt programmer med produktplassering. Disse programmene har blitt merket på følgende måte, øverst i venstre hjørne av skjermbildet: «P Inneholder produktplassering».

Les mer om funnene i undersøkelsen

Lav bevissthet om produktplassering

produktplassering

Fra 1. januar 2013 ble det åpnet for produktplassering i produksjoner av filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. I forbindelse med de nye reglene har Medietilsynet gjennomført en undersøkelse av befolkningens kjennskap til produktplassering i programmer. Resultatene viser at kun 13 prosent av de spurte har sett merkingen: «P Inneholder produktplassering», og kun 40 prosent av de som har sett merkingen vet hva den betyr.

På bakgrunn av funnene mener  rådgiver Lars Erik Krogsrud i Medietilsynet at bevisstheten omkring produktplassering ikke er høy nok. – Det er derfor viktig at kringkasterne fortsetter å vise tilleggsinformasjon i tilknytning til P’en, og gjerne også vurderer supplerende informasjonstiltak for å øke kjennskapen til hva merkingen betyr.

Det fremgår av kringkastingsloven § 3-7 at seerne «på en tydelig og nøytral måte» skal gjøres oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse, etter reklameavbrudd og ved slutten av programmet.

 – Seerne skal vite om det når de blir utsatt for kommersiell påvirkning, slik at det ikke blir skjult reklame, sier Krogsrud.

I en startfase har Medietilsynet uttrykt overfor aktørene at det i tillegg må gis noe informasjon om hva P’en betyr, for eksempel ved å tilføye «inneholder produktplassering». Av de norske kringkasterne er det foreløpig bare TV 2 som har hatt programmer med produktplassering. Disse programmene har blitt merket på følgende måte, øverst i venstre hjørne av skjermbildet: «P Inneholder produktplassering».

Les mer om funnene i undersøkelsen

MENY