Kulturutredningen 2014 om filmen

Utredning
Kulturministeren mottar utredningen av lederen for Kulturutredningen 2014, Anne Enger.

En kulturnasjon i kraftig vekst, skriver Aftenposten i forbindelse med lanseringen av Kulturutredningen 2014, der det kommer fram at den rødgrønne regjeringen vil nå målet om én prosent av nasjonalbudsjettet til kulturformål neste år. Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer.

Filmen var en av de store satsingsområdene til den rødgrønne regjeringen, anført av den første rødgrønne statsråden, Trond Giske.  Selv om Aftenposten i helgen mente det var et stykke igjen av målene (som 40 prosent kvinneandel og 25 prosent markedsandel hjemme), mener utvalget bak Kulturutredningen 2014 at de sentrale målene er nådd:

Utvalgets inntrykk er at det foregår et langsiktig og godt arbeid i det norske filmmiljøet, og at filmkulturen i Norge er styrket. Dette skyldes ikke minst at det har blitt tatt filmpolitiske grep på starten av 2000-tallet og i tiden etter 2005. Etter utvalgets oppfatning er det viktig at man fortsetter denne satsingen, slik at man framover kan høste frukter av den innsatsen som er lagt i norsk film.

Utvalget mener likevel å se en manglende prioritering av den smale filmen:

Det kan synes som om satsingen på norsk film har bidratt til økt produksjonsvolum og flere publikumssuksesser, men at den i mindre grad har ivaretatt smalere filmuttykk

Det kan heller ikke være noen tvil om at utvalgets ønske om en styrking av lokalt kulturliv også berører filmbransjen – som er sterkt sentralisert:

Utvalget ser at det tar tid å utvikle bærekraftige og stabile produksjonsmiljø utenfor Oslo. Dette bør være en prioritert oppgave innenfor filmpolitikken i årene som kommer.

Les hele utredningen

Kulturutredningen 2014 om filmen

Utredning
Kulturministeren mottar utredningen av lederen for Kulturutredningen 2014, Anne Enger.

En kulturnasjon i kraftig vekst, skriver Aftenposten i forbindelse med lanseringen av Kulturutredningen 2014, der det kommer fram at den rødgrønne regjeringen vil nå målet om én prosent av nasjonalbudsjettet til kulturformål neste år. Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen våren 2011 for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer.

Filmen var en av de store satsingsområdene til den rødgrønne regjeringen, anført av den første rødgrønne statsråden, Trond Giske.  Selv om Aftenposten i helgen mente det var et stykke igjen av målene (som 40 prosent kvinneandel og 25 prosent markedsandel hjemme), mener utvalget bak Kulturutredningen 2014 at de sentrale målene er nådd:

Utvalgets inntrykk er at det foregår et langsiktig og godt arbeid i det norske filmmiljøet, og at filmkulturen i Norge er styrket. Dette skyldes ikke minst at det har blitt tatt filmpolitiske grep på starten av 2000-tallet og i tiden etter 2005. Etter utvalgets oppfatning er det viktig at man fortsetter denne satsingen, slik at man framover kan høste frukter av den innsatsen som er lagt i norsk film.

Utvalget mener likevel å se en manglende prioritering av den smale filmen:

Det kan synes som om satsingen på norsk film har bidratt til økt produksjonsvolum og flere publikumssuksesser, men at den i mindre grad har ivaretatt smalere filmuttykk

Det kan heller ikke være noen tvil om at utvalgets ønske om en styrking av lokalt kulturliv også berører filmbransjen – som er sterkt sentralisert:

Utvalget ser at det tar tid å utvikle bærekraftige og stabile produksjonsmiljø utenfor Oslo. Dette bør være en prioritert oppgave innenfor filmpolitikken i årene som kommer.

Les hele utredningen

MENY