Kulturministeren vil ha ny utredning om NFI

Filmens_hus_fasade_768

Det er ikke få kulturministre opp gjennom årene som har bestilt en utredning av det norske virkemiddelapparatet for film og dets fremste instrument, NFI. Det skyldes naturligvis en årlig pott på 440 millioner som forvaltes av NFI.

Nå kan Dagsavisen melde om at en ny utredning er på trappene. Kulturdepartementet leter visstnok etter noen som kan «ressursevaluere» NFI.

Om bakgrunnen er et ønske om å endre konkrete sider virkemiddelapparatet, eller bare for å sjekke om det fungerer etter hensikten, sies det ingenting om. Men faktum er at NFI ikke har klart å oppfylle inntektskravet sitt de siste årene.

”I 2013 lå inntektskravet på 8,3 millioner kroner, men NFI klarte kun 6,2 millioner. Pengene som går tapt på grunn av svikten i DVD-salget klarer de ikke å kompensere for, og personalkostnader og husleie utgjør store deler av driftskostnadene. Dette gjør det vanskelig for instituttet å omstille seg”.

Den forrige store omleggingen av virkemiddelapparatet fant sted under den rødgrønne regjeringens overoppsyn. Den gangen ble Norsk filmfond og konsulentsystemet fusjonert inn i Norsk filminstitutt. Dette filmfondet ble i sin tid tatt ut av NFI, for at instituttet ikke skulle bli for mektig, før det altså ble gjenforent med instituttet.

Kulturministeren vil ha ny utredning om NFI

Filmens_hus_fasade_768

Det er ikke få kulturministre opp gjennom årene som har bestilt en utredning av det norske virkemiddelapparatet for film og dets fremste instrument, NFI. Det skyldes naturligvis en årlig pott på 440 millioner som forvaltes av NFI.

Nå kan Dagsavisen melde om at en ny utredning er på trappene. Kulturdepartementet leter visstnok etter noen som kan «ressursevaluere» NFI.

Om bakgrunnen er et ønske om å endre konkrete sider virkemiddelapparatet, eller bare for å sjekke om det fungerer etter hensikten, sies det ingenting om. Men faktum er at NFI ikke har klart å oppfylle inntektskravet sitt de siste årene.

”I 2013 lå inntektskravet på 8,3 millioner kroner, men NFI klarte kun 6,2 millioner. Pengene som går tapt på grunn av svikten i DVD-salget klarer de ikke å kompensere for, og personalkostnader og husleie utgjør store deler av driftskostnadene. Dette gjør det vanskelig for instituttet å omstille seg”.

Den forrige store omleggingen av virkemiddelapparatet fant sted under den rødgrønne regjeringens overoppsyn. Den gangen ble Norsk filmfond og konsulentsystemet fusjonert inn i Norsk filminstitutt. Dette filmfondet ble i sin tid tatt ut av NFI, for at instituttet ikke skulle bli for mektig, før det altså ble gjenforent med instituttet.

MENY