Kulturministeren vil fjerne målet om 40% kvinner i nøkkelstillinger i norsk filmbransje

Toril-Widvey
Kulturminister Toril Widvey på Innspillskonferansen om filmpolitikk.

På gårsdagens innspillskonferanse om filmpolitikk varslet kulturminister Toril Widvey (H) en type endringer i regjeringens holdning som for enkelte vil framstå noe defensiv: Hun vil rett og slett ha færre konkrete mål. Ikke minst gjelder dette spørsmålet om likestilling.

Mens norsk filmbransje hadde mange innspill til hva den blåblå regjeringen bør satse på å forbedre, var Widvey mest opptatt av å framsnakke privat finansiering, melder Dagsavisen. Om et år tar regjeringen sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om film, men skal vi dømme etter åpningstalen hennes bør vi ikke regne med at den blir særlig omfattende. Widvey var klar på hvilken endring hun anser som den viktigste: Færre konkrete mål og færre føringer overfor bransjen.

Ikke minst kan vi vente oss endringer i likestillingspolitikken, sammenliknet med hva den rødgrønne regjeringen sto for. Ifølge Dagsavisen har Widvey ikke noe ønske om å nå målet om 40 prosent kvinner i nøkkelroller i bransjen.

– Vi synes ikke 40 prosent er et viktig mål, vi synes bransjen bør få fokusere på det de selv synes er viktig framover. I tildelingsbrevet til Norsk filminstitutt har vi gitt signaler om at likestilling ikke er et mål for oss å ha fokus på. Det er her vi kommer til å se den store endringen framover. Vi ønsker færre mål for at bransjen skal få en større frihet, sier Widvey.

Da artikkelen ble delt på sosiale medier i formiddag, svarte Widvey på kritikk fra blant annet Anders Haukedal i Vestre Hamar Arbeiderlag ved å modifisere uttalelsen sin om at likestilling ikke er et mål nåværende regjering vil fokusere på:

– Likestilling er et mål, men vi ønsker ikke kvotering for å oppnå det. Det lyktes heller ikke for forrige regjering, skrev Widvey.

Da Haukedal spurte hvordan hun tror at et mål kan oppnås uten virkemidler, svarte Widvey med å delegere problemstillingen til bransjen selv.

– Bransjen må selv jobbe for likestilling. Vi ønsker likestilling, men vil ikke kvotere. Forrige regjering lyktes ikke med 40% tross målsetting, svarte Widvey på Twitter.

Resten av Dagsavisens artikkel kan leses her.

Kilder: Dagsavisen og Twitter.

Kulturministeren vil fjerne målet om 40% kvinner i nøkkelstillinger i norsk filmbransje

Toril-Widvey
Kulturminister Toril Widvey på Innspillskonferansen om filmpolitikk.

På gårsdagens innspillskonferanse om filmpolitikk varslet kulturminister Toril Widvey (H) en type endringer i regjeringens holdning som for enkelte vil framstå noe defensiv: Hun vil rett og slett ha færre konkrete mål. Ikke minst gjelder dette spørsmålet om likestilling.

Mens norsk filmbransje hadde mange innspill til hva den blåblå regjeringen bør satse på å forbedre, var Widvey mest opptatt av å framsnakke privat finansiering, melder Dagsavisen. Om et år tar regjeringen sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om film, men skal vi dømme etter åpningstalen hennes bør vi ikke regne med at den blir særlig omfattende. Widvey var klar på hvilken endring hun anser som den viktigste: Færre konkrete mål og færre føringer overfor bransjen.

Ikke minst kan vi vente oss endringer i likestillingspolitikken, sammenliknet med hva den rødgrønne regjeringen sto for. Ifølge Dagsavisen har Widvey ikke noe ønske om å nå målet om 40 prosent kvinner i nøkkelroller i bransjen.

– Vi synes ikke 40 prosent er et viktig mål, vi synes bransjen bør få fokusere på det de selv synes er viktig framover. I tildelingsbrevet til Norsk filminstitutt har vi gitt signaler om at likestilling ikke er et mål for oss å ha fokus på. Det er her vi kommer til å se den store endringen framover. Vi ønsker færre mål for at bransjen skal få en større frihet, sier Widvey.

Da artikkelen ble delt på sosiale medier i formiddag, svarte Widvey på kritikk fra blant annet Anders Haukedal i Vestre Hamar Arbeiderlag ved å modifisere uttalelsen sin om at likestilling ikke er et mål nåværende regjering vil fokusere på:

– Likestilling er et mål, men vi ønsker ikke kvotering for å oppnå det. Det lyktes heller ikke for forrige regjering, skrev Widvey.

Da Haukedal spurte hvordan hun tror at et mål kan oppnås uten virkemidler, svarte Widvey med å delegere problemstillingen til bransjen selv.

– Bransjen må selv jobbe for likestilling. Vi ønsker likestilling, men vil ikke kvotere. Forrige regjering lyktes ikke med 40% tross målsetting, svarte Widvey på Twitter.

Resten av Dagsavisens artikkel kan leses her.

Kilder: Dagsavisen og Twitter.

MENY