KUDs menneskerettspris til Kajsa Næss

ALT2 Du velger selv - versjon 2

Kulturdepartementets menneskerettspris for 2013 ble i dag utdelt til filmen Du velger selv, en animasjonsdokumentar om barn som forteller hvordan det er å ha pappaen sin i fengsel.

Det er Kajsa Næss som har regissert den animerte dokumentaren.

I filmen intervjues barn som har en forelder som sitter i fengsel. De forteller om “skammen, ensomheten, redselen og savnet som preger deres oppvekst”

“Gjennom å slippe dem til, la dem fortelle sin historie, håper jeg at vi kan bryte ned fordommene disse barna opplever”, sier regissør Kajsa Næss i en kommentar til å motta menneskerettsprisen.

Juryens begrunnelse

«Juryen har valgt å gi denne prisen til en film som forteller en viktig historie til både barn og voksne på samme tid. Det er en film med et høyt kunstnerisk nivå som evner å berøre både med form og innhold. Vi vil gjennom denne prisen berømme filmskaperen for å ha løftet fram en usynliggjort gruppe barn på en respektfull og klok måte. Filmen har en sober estetikk som underbygger barnas historie, og balanserer sårhet og drømmer uten å bli sentimental. Fortellingen er en viktig påminnelse til både norske myndigheter og samfunnet generelt om hele tiden å sikre at barn som har en forelder i fengsel får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen.  Juryen håper også at prisen kan være med på å synliggjøre at «retten til ikke å bli mobbet» også er en viktig del av barns grunnleggende rettigheter. Regjeringens Menneskerettighetspris for kort- og dokumentarfilm 2013 går til filmen Du velger selv av Kajsa Næss.»


Juryen har bestått av Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Røde Kors og regissørene Iram Haq og Lisa Marie GamlemMenneskerettsprisen for kortfilm ble etablert i 2004 for å inspirere til kunstnerisk eller dokumentarisk behandling av menneskerettighetsspørsmål på film og bidra til å avdekke brudd på menneskerettighetene. Prisen går til filmens regissør og er på 50.000 kr. Kulturdepartementets menneskerettspris deles ut annethvert år til en norskprodusert film på under 72 minutter, uavhengig av sjanger, som tar opp behandling av menneskerettigheter i Norge.
Tidligere mottakere av prisen er Mannen som elsket Haugesund (Jon Haukeland og Tore Vollan), Bawke (Hisham Zaman), Velkommen til Norge (Mona Bertheussen) og Imagining Emanuel (Thomas Østbye)

Kilde: KUD/NFI

KUDs menneskerettspris til Kajsa Næss

ALT2 Du velger selv - versjon 2

Kulturdepartementets menneskerettspris for 2013 ble i dag utdelt til filmen Du velger selv, en animasjonsdokumentar om barn som forteller hvordan det er å ha pappaen sin i fengsel.

Det er Kajsa Næss som har regissert den animerte dokumentaren.

I filmen intervjues barn som har en forelder som sitter i fengsel. De forteller om “skammen, ensomheten, redselen og savnet som preger deres oppvekst”

“Gjennom å slippe dem til, la dem fortelle sin historie, håper jeg at vi kan bryte ned fordommene disse barna opplever”, sier regissør Kajsa Næss i en kommentar til å motta menneskerettsprisen.

Juryens begrunnelse

«Juryen har valgt å gi denne prisen til en film som forteller en viktig historie til både barn og voksne på samme tid. Det er en film med et høyt kunstnerisk nivå som evner å berøre både med form og innhold. Vi vil gjennom denne prisen berømme filmskaperen for å ha løftet fram en usynliggjort gruppe barn på en respektfull og klok måte. Filmen har en sober estetikk som underbygger barnas historie, og balanserer sårhet og drømmer uten å bli sentimental. Fortellingen er en viktig påminnelse til både norske myndigheter og samfunnet generelt om hele tiden å sikre at barn som har en forelder i fengsel får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen.  Juryen håper også at prisen kan være med på å synliggjøre at «retten til ikke å bli mobbet» også er en viktig del av barns grunnleggende rettigheter. Regjeringens Menneskerettighetspris for kort- og dokumentarfilm 2013 går til filmen Du velger selv av Kajsa Næss.»


Juryen har bestått av Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Røde Kors og regissørene Iram Haq og Lisa Marie GamlemMenneskerettsprisen for kortfilm ble etablert i 2004 for å inspirere til kunstnerisk eller dokumentarisk behandling av menneskerettighetsspørsmål på film og bidra til å avdekke brudd på menneskerettighetene. Prisen går til filmens regissør og er på 50.000 kr. Kulturdepartementets menneskerettspris deles ut annethvert år til en norskprodusert film på under 72 minutter, uavhengig av sjanger, som tar opp behandling av menneskerettigheter i Norge.
Tidligere mottakere av prisen er Mannen som elsket Haugesund (Jon Haukeland og Tore Vollan), Bawke (Hisham Zaman), Velkommen til Norge (Mona Bertheussen) og Imagining Emanuel (Thomas Østbye)

Kilde: KUD/NFI

MENY