Kosmorama 2007: Den digitale kinorevolusjonen

Kosmorama-logo

Vi har allerede fortalt om Kosmoramas ambisjoner om å støtte opp rundt talentutviklingen. Et annet aspekt ved festivalen er målet om å fremme og skape diskusjon rundt ny teknologi. I den anledning ble det i dag arrangert et seminar med tittelen Kino versjon 2.0: Vår løfterike digitale framtid. Diverse representanter fra Telenor, NTNU, maskininstallasjonsfirmaet Hjalmar Wilhelmsen, kulturminister Trond Giske med flere skulle redegjøre for forutsetninger, fremdrift, muligheter og målsetning for det som til syvende og sist skal innebære at alle kinoer i Norge kan vise film digitalt.

1 Jeg er forholdsvis ubevandret i den teknologiske revolusjonen som kalles digitalkino, men etter disse to intense timene vet jeg ihvertfall følgende: De riktige personene later til å ha kontroll på utviklingen, kulturdepartementet støtter opp, distributører og kinoer er i samtale, begge parter er veldig interessert i å få dette inn i en organisert og kontrollert prosess slik at ingen faller utenfor og sist, men ikke minst – vi er et foregangsland i særklasse på dette området. Ja, om alt går etter planen, blir vi det første land i verden som har hele kinoparken digitalisert.

2 Men tekniske utgreininger og annet avansert snakk til side; hva betyr dette for deg som kinogjenger? Det ble gjentatt et par ganger på seminaret at den vanlige befolkning, (strengt tatt vel alle utenom selve bransjen) vet lite eller ingenting om hva den kommende kinorevolusjonen innbefatter. Publikums interesse begrenser seg kanskje til sluttproduktet, resten får vi i bransjen befatte oss med!

6

Men for opplysningens skyld: i all enkelhet handler dette om et kostnadskutt for distributørene, siden filmer vil kunne sendes digitalt via satelitt eller bakkenett, istedenfor på dyre 35mm-kopier. Teknologien er der allerede, og finnes allerede på 22 kinoer landet over. Nå er vi inne i en prøveperiode der maskiner testes for barnesykdommer o.l. Dene skal være ferdig til 1. oktober 2008, og deretter vil det forhåpentligvis gå veldig raskt frem til vi alle har digitale kinoer. Les mer om testingen her.

4

I praksisk vil dette innebærer at nyeste Harry Potter-film eller en hvilken som helst annen produksjon, kan få premiere på alle kinoer som har utstyret. Med andre ord kan kinoene både i Svolvær og Oslo ha premiere på Bent Hamers nyeste, noe som selvsagt med rette kan betegnes som en aldri så liten revolusjon. Men vent; det er mer! Digitaliseringen innebærer også at alt fra sport, konserter og annet kan vises på kinoene. Eksempelvis en OL-sending på natta eller neste års Oscarshow. Lene Løken i Film&Kino fortalte også at det eksperimenteres med å digitalisere bygdekinoen, slik at selv de mest avsidsliggende steder i vårt langstrakte land skal kunne dra nytte av dette. Kristin Berg i Oslo Kinematografer supplerte med at det også jobbes med å utvikle et nasjonale Cinematek, noe som vil innebære at gamle filmer også vil bli tilgjengelig overalt.

5 For kinosjefene innebærer helt andre programmeringsmuligheter enn ved dagens press på å få tak i kopier, vise de i X antall uker og så sende de videre. Som Trond Giske selv sa; vi kan ha barnefilm på tirsdagen, action på onsdagen, en klassiker på torsdagen og kanskje skrekk på fredagen. Dette er kanskje en normal situasjon for storbykinogjengerne, men nå kan det altså bli sånn i Alta også. Og på dagtid kan kinoen direkteoverføre OL-sendinger. Det høres unektelig ganske bra ut, ikke sant?

7 Til slutt i seminaret, ble vi vist 3D-filmen Monsters of the Abyss med det aller nyeste innen 3D-teknologi. Vi har allerede skrevet mye om 3D her på bloggen, så du vet sikkert mer enn de fleste om alt som skal skjer fremover. Dette er teknologi som implementeres i den nye satsingen, og som åpner for enda flere muligheter. Vi kommer til å følge opp alt dette også videre fremover!

Kosmorama 2007: Den digitale kinorevolusjonen

Kosmorama-logo

Vi har allerede fortalt om Kosmoramas ambisjoner om å støtte opp rundt talentutviklingen. Et annet aspekt ved festivalen er målet om å fremme og skape diskusjon rundt ny teknologi. I den anledning ble det i dag arrangert et seminar med tittelen Kino versjon 2.0: Vår løfterike digitale framtid. Diverse representanter fra Telenor, NTNU, maskininstallasjonsfirmaet Hjalmar Wilhelmsen, kulturminister Trond Giske med flere skulle redegjøre for forutsetninger, fremdrift, muligheter og målsetning for det som til syvende og sist skal innebære at alle kinoer i Norge kan vise film digitalt.

1 Jeg er forholdsvis ubevandret i den teknologiske revolusjonen som kalles digitalkino, men etter disse to intense timene vet jeg ihvertfall følgende: De riktige personene later til å ha kontroll på utviklingen, kulturdepartementet støtter opp, distributører og kinoer er i samtale, begge parter er veldig interessert i å få dette inn i en organisert og kontrollert prosess slik at ingen faller utenfor og sist, men ikke minst – vi er et foregangsland i særklasse på dette området. Ja, om alt går etter planen, blir vi det første land i verden som har hele kinoparken digitalisert.

2 Men tekniske utgreininger og annet avansert snakk til side; hva betyr dette for deg som kinogjenger? Det ble gjentatt et par ganger på seminaret at den vanlige befolkning, (strengt tatt vel alle utenom selve bransjen) vet lite eller ingenting om hva den kommende kinorevolusjonen innbefatter. Publikums interesse begrenser seg kanskje til sluttproduktet, resten får vi i bransjen befatte oss med!

6

Men for opplysningens skyld: i all enkelhet handler dette om et kostnadskutt for distributørene, siden filmer vil kunne sendes digitalt via satelitt eller bakkenett, istedenfor på dyre 35mm-kopier. Teknologien er der allerede, og finnes allerede på 22 kinoer landet over. Nå er vi inne i en prøveperiode der maskiner testes for barnesykdommer o.l. Dene skal være ferdig til 1. oktober 2008, og deretter vil det forhåpentligvis gå veldig raskt frem til vi alle har digitale kinoer. Les mer om testingen her.

4

I praksisk vil dette innebærer at nyeste Harry Potter-film eller en hvilken som helst annen produksjon, kan få premiere på alle kinoer som har utstyret. Med andre ord kan kinoene både i Svolvær og Oslo ha premiere på Bent Hamers nyeste, noe som selvsagt med rette kan betegnes som en aldri så liten revolusjon. Men vent; det er mer! Digitaliseringen innebærer også at alt fra sport, konserter og annet kan vises på kinoene. Eksempelvis en OL-sending på natta eller neste års Oscarshow. Lene Løken i Film&Kino fortalte også at det eksperimenteres med å digitalisere bygdekinoen, slik at selv de mest avsidsliggende steder i vårt langstrakte land skal kunne dra nytte av dette. Kristin Berg i Oslo Kinematografer supplerte med at det også jobbes med å utvikle et nasjonale Cinematek, noe som vil innebære at gamle filmer også vil bli tilgjengelig overalt.

5 For kinosjefene innebærer helt andre programmeringsmuligheter enn ved dagens press på å få tak i kopier, vise de i X antall uker og så sende de videre. Som Trond Giske selv sa; vi kan ha barnefilm på tirsdagen, action på onsdagen, en klassiker på torsdagen og kanskje skrekk på fredagen. Dette er kanskje en normal situasjon for storbykinogjengerne, men nå kan det altså bli sånn i Alta også. Og på dagtid kan kinoen direkteoverføre OL-sendinger. Det høres unektelig ganske bra ut, ikke sant?

7 Til slutt i seminaret, ble vi vist 3D-filmen Monsters of the Abyss med det aller nyeste innen 3D-teknologi. Vi har allerede skrevet mye om 3D her på bloggen, så du vet sikkert mer enn de fleste om alt som skal skjer fremover. Dette er teknologi som implementeres i den nye satsingen, og som åpner for enda flere muligheter. Vi kommer til å følge opp alt dette også videre fremover!

MENY