Kortklipt, 6/1

nicholas cage national treasure.jpg

  • Filmviter David Bordwell tar pause fra sine mer akademiske tekster, for å skrive et (overraskende) forsvarsskrift for National Treasure, Disneys actioneventyr fra 2004 med Nicholas Cage i hovedrollen. I innlegget, med tittelen "Your trash, my Treasure" skriver Bordwell: "Jerry Bruckheimer is, in my view, the most astute producer now working in Hollywood. I could cite many proofs, but let’s stick just to the first National Treasure. Here’s a movie with no pop music, no cusswords, no naked ladies, no drugs, no screwing, and scarcely any violence." Han innrømmer dog at den ferske oppfølgeren er skuffende saker.

  • "Aldri tidligere har Norsk filmfond hemmeligholdt tilskudd til langfilm, men så har det heller aldri vært laget en norsk spillefilm som et tilsvarende eksperiment," skriver Filmfondet på sine sider. Om hva? Den nye norske ungdomsfilmen Respekt. (Som naturligvis allerede har sin egen Facebook-gruppe.)
  • "Mark my words, 2009 is going to be a fantastic year for European animation," skriver Twitch. Hvorfor? Vel, én av grunnene er den svenske animasjonsfilmen Metropia, som er støttet av Norsk filmfond via co-produsent Eric Vogel hos Tordenfilm. Norsk premiere 1. mai 2009.

metropia.jpg

Kortklipt, 6/1

nicholas cage national treasure.jpg

  • Filmviter David Bordwell tar pause fra sine mer akademiske tekster, for å skrive et (overraskende) forsvarsskrift for National Treasure, Disneys actioneventyr fra 2004 med Nicholas Cage i hovedrollen. I innlegget, med tittelen "Your trash, my Treasure" skriver Bordwell: "Jerry Bruckheimer is, in my view, the most astute producer now working in Hollywood. I could cite many proofs, but let’s stick just to the first National Treasure. Here’s a movie with no pop music, no cusswords, no naked ladies, no drugs, no screwing, and scarcely any violence." Han innrømmer dog at den ferske oppfølgeren er skuffende saker.

  • "Aldri tidligere har Norsk filmfond hemmeligholdt tilskudd til langfilm, men så har det heller aldri vært laget en norsk spillefilm som et tilsvarende eksperiment," skriver Filmfondet på sine sider. Om hva? Den nye norske ungdomsfilmen Respekt. (Som naturligvis allerede har sin egen Facebook-gruppe.)
  • "Mark my words, 2009 is going to be a fantastic year for European animation," skriver Twitch. Hvorfor? Vel, én av grunnene er den svenske animasjonsfilmen Metropia, som er støttet av Norsk filmfond via co-produsent Eric Vogel hos Tordenfilm. Norsk premiere 1. mai 2009.

metropia.jpg

MENY