Knud Bjørne-Larsen ny leder for Dramatikkens hus

Bjorne Larsen

Knud Bjørne-Larsen (55) går fra jobben som direktør i Storyline Studios for å bli administrativ leder i Dramatikkens hus, melder Dramatikkens Hus på sin hjemmeside.

Styret har nylig vedtatt en organisasjonsmodell hvor kunstnerisk leder sitter på toppen. I forrige uke ble det klart at Line Rosvoll fikk stillingen. -Nå får hun en høyt respektert leder med erfaring og handlekraft med på laget, sier styreleder Monica Boracco.

”I Knud Bjørne-Larsen har Dramatikkens hus fått en ny administrativ leder med omfattende ledelse- og økonomierfaring fra kulturfeltet. De siste 12 årene har han vært administrerende direktør for Storyline Studios, tidligere Norsk Filmstudio. Bjørne-Larsen kom inn som leder av Norsk Filmstudio på Jar i 2002. Utviklingen av selskapet ledet frem til en fusjon med The Chimney Pot AS i 2009, og det nye selskapet fikk da navnet Storyline Studios.  I dag er det Norges største studio for filmproduksjon og -etterarbeid.”

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben som administrativ leder i Dramatikkens hus. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet i grensesnittet mellom børs og katedral, og jeg mener jeg har mye å bidra med innenfor andre deler av kulturfeltet, som her i Dramatikkens hus, sier Bjørne-Larsen.

Han startet sin karriere som økonomisjef i plateselskapet Slagerfabrikken før han gikk videre til SF Television som administrerende direktør. I deler av SF-perioden var han også økonomisjef for SF Norge.

– Når man ser litt nærmere på det er det mange likhetstrekk mellom jobben i Storyline og denne; begge arbeidsplassene forvalter en bygningsmasse, internt i organisasjonen har man medarbeidere med høy fagkompetanse som bidrar til det kunstneriske resultatet, og kundene eller brukerne er alle historiefortellere i en eller annen form. Det skal bli spennende å ta med meg mine erfaringer fra plate-, film- og TV-bransjen inn i denne jobben og jeg ser frem til å bli bedre kjent med scenekunstfeltet, sier han.

Styret i Dramatikkens hus valgte høsten 2013 å gå for en ny organisasjonsmodell – hvor en kunstnerisk leder vil sitte på toppen. I forrige uke ble det klart at Line Rosvoll fikk toppjobben.  Under seg får hun Bjørne-Larsen som administrativ leder.

Kilde: Dramatikkens Hus

Knud Bjørne-Larsen ny leder for Dramatikkens hus

Bjorne Larsen

Knud Bjørne-Larsen (55) går fra jobben som direktør i Storyline Studios for å bli administrativ leder i Dramatikkens hus, melder Dramatikkens Hus på sin hjemmeside.

Styret har nylig vedtatt en organisasjonsmodell hvor kunstnerisk leder sitter på toppen. I forrige uke ble det klart at Line Rosvoll fikk stillingen. -Nå får hun en høyt respektert leder med erfaring og handlekraft med på laget, sier styreleder Monica Boracco.

”I Knud Bjørne-Larsen har Dramatikkens hus fått en ny administrativ leder med omfattende ledelse- og økonomierfaring fra kulturfeltet. De siste 12 årene har han vært administrerende direktør for Storyline Studios, tidligere Norsk Filmstudio. Bjørne-Larsen kom inn som leder av Norsk Filmstudio på Jar i 2002. Utviklingen av selskapet ledet frem til en fusjon med The Chimney Pot AS i 2009, og det nye selskapet fikk da navnet Storyline Studios.  I dag er det Norges største studio for filmproduksjon og -etterarbeid.”

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben som administrativ leder i Dramatikkens hus. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet i grensesnittet mellom børs og katedral, og jeg mener jeg har mye å bidra med innenfor andre deler av kulturfeltet, som her i Dramatikkens hus, sier Bjørne-Larsen.

Han startet sin karriere som økonomisjef i plateselskapet Slagerfabrikken før han gikk videre til SF Television som administrerende direktør. I deler av SF-perioden var han også økonomisjef for SF Norge.

– Når man ser litt nærmere på det er det mange likhetstrekk mellom jobben i Storyline og denne; begge arbeidsplassene forvalter en bygningsmasse, internt i organisasjonen har man medarbeidere med høy fagkompetanse som bidrar til det kunstneriske resultatet, og kundene eller brukerne er alle historiefortellere i en eller annen form. Det skal bli spennende å ta med meg mine erfaringer fra plate-, film- og TV-bransjen inn i denne jobben og jeg ser frem til å bli bedre kjent med scenekunstfeltet, sier han.

Styret i Dramatikkens hus valgte høsten 2013 å gå for en ny organisasjonsmodell – hvor en kunstnerisk leder vil sitte på toppen. I forrige uke ble det klart at Line Rosvoll fikk toppjobben.  Under seg får hun Bjørne-Larsen som administrativ leder.

Kilde: Dramatikkens Hus

MENY