Klar for seminar om incentivordning for film og tv?

De unge år 4 770x432

Førstkommende mandag, 16. juni, arrangerer Norsk industri, LO og Virke et felles gratis seminar om innføring av incentivordning for film- og tv-produksjon her til lands.

Sentrale problemstillinger for mandagens seminar er:

  • Hvorfor skal Norge etablere en slik ordning?
  • Hvordan skal den se ut for å virke?

Programmet er som følger:

1. Vil incentivordning være økonomisk lønnsomt for Norge? Hvis fakta sier ja, hvordan kan konklusjonen bli nei?
– Gjennomgang av rapporten fra Oslo Economics ved økonom Ronald Fagernes.

2. Incentivordning er næringspolitikk, ikke filmpolitikk!
– Hvorfor har LO, Virke og Norsk industri engasjert seg sammen i saken? Kommentarer ved 1. sekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, LO-sekretær Renee Rasmussen, adm.dir i Norsk Industri Stein Lier-Hansen og Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke
– Politiske kommentarer.

3. Hvilke muligheter ser TV-bransjen for Norge hvis vi får på plass en robust incentivordning?
– Kommentarer fra ledende norske TV-produksjonsselskaper.

4. Filmbransjen – Norges muligheter som location.

Seminaret er som nevnt gratis, og du melder deg på via Filmforbundets hjemmeside.

Kilde: Norsk filmforbund

Klar for seminar om incentivordning for film og tv?

De unge år 4 770x432

Førstkommende mandag, 16. juni, arrangerer Norsk industri, LO og Virke et felles gratis seminar om innføring av incentivordning for film- og tv-produksjon her til lands.

Sentrale problemstillinger for mandagens seminar er:

  • Hvorfor skal Norge etablere en slik ordning?
  • Hvordan skal den se ut for å virke?

Programmet er som følger:

1. Vil incentivordning være økonomisk lønnsomt for Norge? Hvis fakta sier ja, hvordan kan konklusjonen bli nei?
– Gjennomgang av rapporten fra Oslo Economics ved økonom Ronald Fagernes.

2. Incentivordning er næringspolitikk, ikke filmpolitikk!
– Hvorfor har LO, Virke og Norsk industri engasjert seg sammen i saken? Kommentarer ved 1. sekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, LO-sekretær Renee Rasmussen, adm.dir i Norsk Industri Stein Lier-Hansen og Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke
– Politiske kommentarer.

3. Hvilke muligheter ser TV-bransjen for Norge hvis vi får på plass en robust incentivordning?
– Kommentarer fra ledende norske TV-produksjonsselskaper.

4. Filmbransjen – Norges muligheter som location.

Seminaret er som nevnt gratis, og du melder deg på via Filmforbundets hjemmeside.

Kilde: Norsk filmforbund

MENY