Jan Erik Holst hedret med Aamot-statuetten

Erlend, Jan-Erik og Tito kopi - versjon 2

I går ble Jan Erik Holst tildelt Aamot-statuetten for sitt drivende engasjement for norsk film, filmhistorie og filmkultur i 50 år, melder Film & Kino i en pressemelding.

Aamot-statuetten er Film & Kinos ærespris. Den deles ut til personer som har gjort en fremragende innsats i eller for norsk film eller filmproduksjon. Statuetten er laget av skulptør Arne N. Vigeland. Kandidater innstilles av en komité bestående av Anja Breien (leder), Anne Hoff, Christin Berg, Nicolaj Frobenius og Ulrik Eriksen.

Aamotutvalget skriver i sin begrunnelse:

Jan Erik Holst er en markert norsk filmprofil og hans glødende engasjement for filmkulturen blir stadig viktigere i en bransje og en offentlighet hvor filmens vilkår preges av manglende kunnskap og nedprioriteringer. Han har gjennom en årrekke arbeidet med filmformidling og vært en inspirasjonskilde for unge og gamle filmentusiaster, gjennom forelesninger, debatter og sitt personlige vesen.

Holst er i dag redaktør i Norsk filminstitutt, hvor han har kunnet trekke på sin enorme filmkunnskap, sitt store nettverk og sin aldri manglende entusiasme, uttaler Aamotutvalget videre, som fremhever Holst som en god representant for den filmhistorie og filmkultur han selv har vært den fremste til å formidle.

Kilde: Film & Kino

Jan Erik Holst hedret med Aamot-statuetten

Erlend, Jan-Erik og Tito kopi - versjon 2

I går ble Jan Erik Holst tildelt Aamot-statuetten for sitt drivende engasjement for norsk film, filmhistorie og filmkultur i 50 år, melder Film & Kino i en pressemelding.

Aamot-statuetten er Film & Kinos ærespris. Den deles ut til personer som har gjort en fremragende innsats i eller for norsk film eller filmproduksjon. Statuetten er laget av skulptør Arne N. Vigeland. Kandidater innstilles av en komité bestående av Anja Breien (leder), Anne Hoff, Christin Berg, Nicolaj Frobenius og Ulrik Eriksen.

Aamotutvalget skriver i sin begrunnelse:

Jan Erik Holst er en markert norsk filmprofil og hans glødende engasjement for filmkulturen blir stadig viktigere i en bransje og en offentlighet hvor filmens vilkår preges av manglende kunnskap og nedprioriteringer. Han har gjennom en årrekke arbeidet med filmformidling og vært en inspirasjonskilde for unge og gamle filmentusiaster, gjennom forelesninger, debatter og sitt personlige vesen.

Holst er i dag redaktør i Norsk filminstitutt, hvor han har kunnet trekke på sin enorme filmkunnskap, sitt store nettverk og sin aldri manglende entusiasme, uttaler Aamotutvalget videre, som fremhever Holst som en god representant for den filmhistorie og filmkultur han selv har vært den fremste til å formidle.

Kilde: Film & Kino

MENY