Insentivutredning advarer mot kutt i gjeldende støtteordninger

Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland
Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland

I går ble utredningen om en mulig insentivordning for film- og TV-produksjon i Norge lagt fram av Oslo Economics. Her støttes bransjens forbehold om at ordningen må komme i tillegg til gjeldende støtteordninger til norsk film, ellers vil den ramme nasjonal filmproduksjon. Men kulturminister Toril Widvey (H) lover ingen fredning av dagens ordninger.

– Hvis både nasjonale og internasjonale produksjoner skal ta del i ordningen, så må vi vurdere om det er ordninger som overlapper med insentivordningen. Slik jeg ser det er dagens etterhåndsstøtte ganske lik, og det kan ikke være slik at man skal kunne søke om tilskudd i begge ordningene, sier Widvey til Dagsavisen.

Det var på oppdrag fra kulturministeren at Oslo Economics gjorde utredningen, hvor de blant annet har sett på hvordan insentivordningene idag fungerer i Irland, Frankrike, Island, New Zealand og Storbritania. Ifølge samfunnsøkonom Ove Skaug Halsos i Oslo Economics kan ordningen koste samfunnet mer enn den smaker, spesielt på lang sikt. Irlands insentivordning antas for eksempel å gi et årlig underskudd på 270 millioner kroner.

– Vi kan se for oss samme scenario som innen shipping, nemlig at ordningen er bra for bransjen, men mindre bra for landene, sier Halsos til Dagsavisen.

Men selv for bransjen vil fordelen bare gjelde innenlands om nåværende støtteordninger beholdes, ifølge rapporten. Konklusjonen støttes av leder for Norsk produsentforening, Leif Holst Jensen. Han sier at støtten til filmproduksjon i Irland og på Island blitt halvert de siste årene, og at innenlandsk film i disse landene har lite publikum.

– Dagens støtte er en støtte som sikrer et norsk publikum, og for departementet må målet for norsk filmsuksess være at vi har et norsk publikum, ikke å få mest mulig utenlandske filmer til Norge, sier Leif Holst Jensen.

Hovedkonklusjonene i utredningen fra Oslo Economics er ifølge Dagsavisen:

  • Dersom ordningen går på bekostning av gjeldende støtteordninger til norsk film, vil den ramme nasjonal filmproduksjon.
  • Dersom Norge skal ha en insentivordning, bør den være etter modellen fra Island.
  • Undersøkelser fra land med insentivordning viser en kortvarig økning i antall utenlandske filmproduksjoner, men det er usikkert om dette gjelder på lang sikt.
  • Det er sterke tendenser til at landene konkurrerer om å ha en mest mulig lukrativ ordning for bransjen, og at de dermed taper økonomisk gevinst.

Kilde: Dagsavisen.

Utredningen av insentivordninger for film- og TV-produksjon kan lastes ned her.

Insentivutredning advarer mot kutt i gjeldende støtteordninger

Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland
Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland

I går ble utredningen om en mulig insentivordning for film- og TV-produksjon i Norge lagt fram av Oslo Economics. Her støttes bransjens forbehold om at ordningen må komme i tillegg til gjeldende støtteordninger til norsk film, ellers vil den ramme nasjonal filmproduksjon. Men kulturminister Toril Widvey (H) lover ingen fredning av dagens ordninger.

– Hvis både nasjonale og internasjonale produksjoner skal ta del i ordningen, så må vi vurdere om det er ordninger som overlapper med insentivordningen. Slik jeg ser det er dagens etterhåndsstøtte ganske lik, og det kan ikke være slik at man skal kunne søke om tilskudd i begge ordningene, sier Widvey til Dagsavisen.

Det var på oppdrag fra kulturministeren at Oslo Economics gjorde utredningen, hvor de blant annet har sett på hvordan insentivordningene idag fungerer i Irland, Frankrike, Island, New Zealand og Storbritania. Ifølge samfunnsøkonom Ove Skaug Halsos i Oslo Economics kan ordningen koste samfunnet mer enn den smaker, spesielt på lang sikt. Irlands insentivordning antas for eksempel å gi et årlig underskudd på 270 millioner kroner.

– Vi kan se for oss samme scenario som innen shipping, nemlig at ordningen er bra for bransjen, men mindre bra for landene, sier Halsos til Dagsavisen.

Men selv for bransjen vil fordelen bare gjelde innenlands om nåværende støtteordninger beholdes, ifølge rapporten. Konklusjonen støttes av leder for Norsk produsentforening, Leif Holst Jensen. Han sier at støtten til filmproduksjon i Irland og på Island blitt halvert de siste årene, og at innenlandsk film i disse landene har lite publikum.

– Dagens støtte er en støtte som sikrer et norsk publikum, og for departementet må målet for norsk filmsuksess være at vi har et norsk publikum, ikke å få mest mulig utenlandske filmer til Norge, sier Leif Holst Jensen.

Hovedkonklusjonene i utredningen fra Oslo Economics er ifølge Dagsavisen:

  • Dersom ordningen går på bekostning av gjeldende støtteordninger til norsk film, vil den ramme nasjonal filmproduksjon.
  • Dersom Norge skal ha en insentivordning, bør den være etter modellen fra Island.
  • Undersøkelser fra land med insentivordning viser en kortvarig økning i antall utenlandske filmproduksjoner, men det er usikkert om dette gjelder på lang sikt.
  • Det er sterke tendenser til at landene konkurrerer om å ha en mest mulig lukrativ ordning for bransjen, og at de dermed taper økonomisk gevinst.

Kilde: Dagsavisen.

Utredningen av insentivordninger for film- og TV-produksjon kan lastes ned her.

MENY