Ingen statsbudsjett-krise for bransjen

Nokas pengeseddler 770x432

Statsbudsjettet er presentert, og så langt fremstår bransjen verken med jubel eller høygafler – budsjettet bli i grove trekk det samme som fjoråret.

På siden til regjeringen kan vi lese at den totale summen for Film- og medieformål får et bittelite løft i år sammenlignet med forrige budsjettperiode: fra 737 161 000 kroner til 737 763 000 kroner.

På interne poster har det derimot blitt foretatt en rokkering, og det har blitt lagt til en sjonglerings-fotnote til post 50 Filmfondet (NFI-midler), som sier at midlene her også kan nyttes under post 71 Filmtiltak m.m – og omvendt. Dette kan lede oss til å tro at den blå-blå regjeringen overlater mer fordelingsansvar også for filmtiltak til NFI. Hva dette betyr konkret gjenstår å se.

Dagbladet skriver at filmstøtten har fått en økning, og at reaksjonene fra bransjen er lunken.

– Vi hadde allikevel håpet på mer, sier produsent Asle Vatn.

– Årets statsbudsjett er ikke så ille som vi fryktet, men heller ikke så bra som vi håpet. Et sted midt i mellom der, legger han til.

Film & Kino skriver i sin pressemelding at filmfestivalene er sikret, men er skuffet over at Den kulturelle skolesekken mangler film-støtte.

– Film & Kino er fornøyd med at regjeringen sikrer finansiering av filmfestivalene og cinematekene i statsbudsjettet for 2015. Det betyr at filmfestivalene og cinematekene kan gjennomføre sin planlagte drift i 2015. Vi registrerer imidlertid at det ikke er avsatt midler til filmområdet i Den kulturelle skolesekken i 2015. Det betyr at barn og unge dessverre mister sitt filmtilbud på dette området og at dette er det eneste området i Den kulturelle skolesekken hvor det ikke gis et tilbud. Dette vil Film & Kino ta opp i forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet, sier styreleder i Film & Kino Knut Even Lindsjørn.

Kilder: Statsbudsjettet, DB.no og Film & Kino

Ingen statsbudsjett-krise for bransjen

Nokas pengeseddler 770x432

Statsbudsjettet er presentert, og så langt fremstår bransjen verken med jubel eller høygafler – budsjettet bli i grove trekk det samme som fjoråret.

På siden til regjeringen kan vi lese at den totale summen for Film- og medieformål får et bittelite løft i år sammenlignet med forrige budsjettperiode: fra 737 161 000 kroner til 737 763 000 kroner.

På interne poster har det derimot blitt foretatt en rokkering, og det har blitt lagt til en sjonglerings-fotnote til post 50 Filmfondet (NFI-midler), som sier at midlene her også kan nyttes under post 71 Filmtiltak m.m – og omvendt. Dette kan lede oss til å tro at den blå-blå regjeringen overlater mer fordelingsansvar også for filmtiltak til NFI. Hva dette betyr konkret gjenstår å se.

Dagbladet skriver at filmstøtten har fått en økning, og at reaksjonene fra bransjen er lunken.

– Vi hadde allikevel håpet på mer, sier produsent Asle Vatn.

– Årets statsbudsjett er ikke så ille som vi fryktet, men heller ikke så bra som vi håpet. Et sted midt i mellom der, legger han til.

Film & Kino skriver i sin pressemelding at filmfestivalene er sikret, men er skuffet over at Den kulturelle skolesekken mangler film-støtte.

– Film & Kino er fornøyd med at regjeringen sikrer finansiering av filmfestivalene og cinematekene i statsbudsjettet for 2015. Det betyr at filmfestivalene og cinematekene kan gjennomføre sin planlagte drift i 2015. Vi registrerer imidlertid at det ikke er avsatt midler til filmområdet i Den kulturelle skolesekken i 2015. Det betyr at barn og unge dessverre mister sitt filmtilbud på dette området og at dette er det eneste området i Den kulturelle skolesekken hvor det ikke gis et tilbud. Dette vil Film & Kino ta opp i forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet, sier styreleder i Film & Kino Knut Even Lindsjørn.

Kilder: Statsbudsjettet, DB.no og Film & Kino

MENY