Hvordan bruke spillutviklingsplattform til filmproduksjon?

unity_xbox

Det handler workshopen «Prototyping visual storytelling» om, som finner sted i forbindelse med spill-konferansen Nordic Game i mai.

Historiefortellere inviteres her til en introduksjon av den dansk-skapte 3D spillmotoren Unity, som med sin billige og enkle utviklingsløsning har store deler av æren for eksplosjonen av indie spillproduksjoner de siste årene. Unity vil her presenteres for bruk i film og tv- til idéutvikling, prototyping og testing av ideer, så vel som produksjonsplanlegging og konkrete produksjonsoppgaver.

Workshopen er rettet mot historiefortellere og medieprodusenter uten forhåndskunnskap. Workshopen foregår på engelsk under spill-konferansen Nordic Game 21-23 mai 2014. Produsenter som vil være med på hele konferansen kan søke om stipend fra NFI for å dekke utgiftene til reise, opphold og deltagelsesavgift.

Workshopen starter med en nordisk indie-case story: Den danske spillutvikleren Tim Garbos (Kanako), gir en innføring i sitt arbeid med å prototype både film og interaktive prosjekter, samt arbeidet med den danske interaktive film-installasjonen Skammekrogen (skammekrogen.dk).

Deretter vil Unity presentere funksjonaliteten i spillmotoren med en rekke eksempler fra filmproduksjoner. Det blir dessuten mulighet for å prøve verktøyet på arbeidsstasjoner i kurslokalet.

Tid: 21 mai, 12:00 – 17:00  Sted: Malmø, Sverige   Pris  SEK 500

Mer informasjon på nordicgame.com/unityforstorytellers eller [email protected]

 

Hvordan bruke spillutviklingsplattform til filmproduksjon?

unity_xbox

Det handler workshopen «Prototyping visual storytelling» om, som finner sted i forbindelse med spill-konferansen Nordic Game i mai.

Historiefortellere inviteres her til en introduksjon av den dansk-skapte 3D spillmotoren Unity, som med sin billige og enkle utviklingsløsning har store deler av æren for eksplosjonen av indie spillproduksjoner de siste årene. Unity vil her presenteres for bruk i film og tv- til idéutvikling, prototyping og testing av ideer, så vel som produksjonsplanlegging og konkrete produksjonsoppgaver.

Workshopen er rettet mot historiefortellere og medieprodusenter uten forhåndskunnskap. Workshopen foregår på engelsk under spill-konferansen Nordic Game 21-23 mai 2014. Produsenter som vil være med på hele konferansen kan søke om stipend fra NFI for å dekke utgiftene til reise, opphold og deltagelsesavgift.

Workshopen starter med en nordisk indie-case story: Den danske spillutvikleren Tim Garbos (Kanako), gir en innføring i sitt arbeid med å prototype både film og interaktive prosjekter, samt arbeidet med den danske interaktive film-installasjonen Skammekrogen (skammekrogen.dk).

Deretter vil Unity presentere funksjonaliteten i spillmotoren med en rekke eksempler fra filmproduksjoner. Det blir dessuten mulighet for å prøve verktøyet på arbeidsstasjoner i kurslokalet.

Tid: 21 mai, 12:00 – 17:00  Sted: Malmø, Sverige   Pris  SEK 500

Mer informasjon på nordicgame.com/unityforstorytellers eller [email protected]

 

MENY