Hotel Cæsar stenger dørene, ikke sendingene

Cæsar

Forhandlingene hos Riksmekler mellom Metronome Spartacus og Norsk filmforbund førte ikke frem, og dermed var streiken et faktum fra natt til i går, melder Norsk filmforbund. Selv om arbeidet på serien stanser inntil videre, vil det ikke få konsekvenser for tv-sendingen av serien.

Videre heter det i pressemeldingen fra NFF:

”Partene forhandlet om et ansiennitetssystem, lønnsjustering som del av dette, og opphavsretigheter. Disse punktene var protokollført som utsatt fra hovedforhandlingene i 2012.

Det ble oppnådd enighet om å utsette opphavsrettspunktet, men arbeidsgiver var ikke villig til å innføre et ansiennitetssystem i år heller. Dette er ikke akseptabelt for de Cæsaransatte, som i mange år har ligget langt bak den øvrige bransjen, både i henhold til lønn og arbeidsavtaler. Man regnet derfor med at ansiennitet var en naturlig komplettering av overenskomsten, som ble fremforhandlet i fjor.

Om partene ikke finner en løsning vil imidlertid streiken kunne videreføres til høsten, når hotellet gjenåpner for sesongen.  Vi ønsker imidlertid en løsning som alle kan leve med, og er derfor åpne for å ta opp igjen forhandlingene så snart det er grunnlag for det. ”

 

Hotel Cæsar stenger dørene, ikke sendingene

Cæsar

Forhandlingene hos Riksmekler mellom Metronome Spartacus og Norsk filmforbund førte ikke frem, og dermed var streiken et faktum fra natt til i går, melder Norsk filmforbund. Selv om arbeidet på serien stanser inntil videre, vil det ikke få konsekvenser for tv-sendingen av serien.

Videre heter det i pressemeldingen fra NFF:

”Partene forhandlet om et ansiennitetssystem, lønnsjustering som del av dette, og opphavsretigheter. Disse punktene var protokollført som utsatt fra hovedforhandlingene i 2012.

Det ble oppnådd enighet om å utsette opphavsrettspunktet, men arbeidsgiver var ikke villig til å innføre et ansiennitetssystem i år heller. Dette er ikke akseptabelt for de Cæsaransatte, som i mange år har ligget langt bak den øvrige bransjen, både i henhold til lønn og arbeidsavtaler. Man regnet derfor med at ansiennitet var en naturlig komplettering av overenskomsten, som ble fremforhandlet i fjor.

Om partene ikke finner en løsning vil imidlertid streiken kunne videreføres til høsten, når hotellet gjenåpner for sesongen.  Vi ønsker imidlertid en løsning som alle kan leve med, og er derfor åpne for å ta opp igjen forhandlingene så snart det er grunnlag for det. ”

 

MENY