Heath Ledger, vulnerable male

heathledger0109_468x494.jpgDet har vært skrevet side opp og side ned om Heath Ledger siden hans tragiske død for noen dager siden, flere tusen klipp er lastet opp på YouTube og et utall nye nettsider har blitt lansert. Det er tydelig at Ledgers altfor tidlige bortgang har truffet noe i folk, og ikke bare fordi han var en Oscar-nominert stjerneskuespiller. Isteden later det til at han allerede har rukket å bli et symbol på hvor forgjengelig alt er, og en påminnelse om hvor raskt alt kan falle fra hverandre.

Reed Johnson i Los Angeles Times har skrevet en hyllest til Ledger, som bedre enn noen andre jeg har lest, oppsummerer hva Ledger stod for. Han gjør en fin refleksjon over skuespillerens posisjon og forhold til sine samtidige og forgjengere. Med det får han sagt noe om mannsrollen i dagens samfunn, eksemplifisert med det som uten tvil var et av Hollywoods mest lovende talenter.

Heath Ledger, vulnerable male

heathledger0109_468x494.jpgDet har vært skrevet side opp og side ned om Heath Ledger siden hans tragiske død for noen dager siden, flere tusen klipp er lastet opp på YouTube og et utall nye nettsider har blitt lansert. Det er tydelig at Ledgers altfor tidlige bortgang har truffet noe i folk, og ikke bare fordi han var en Oscar-nominert stjerneskuespiller. Isteden later det til at han allerede har rukket å bli et symbol på hvor forgjengelig alt er, og en påminnelse om hvor raskt alt kan falle fra hverandre.

Reed Johnson i Los Angeles Times har skrevet en hyllest til Ledger, som bedre enn noen andre jeg har lest, oppsummerer hva Ledger stod for. Han gjør en fin refleksjon over skuespillerens posisjon og forhold til sine samtidige og forgjengere. Med det får han sagt noe om mannsrollen i dagens samfunn, eksemplifisert med det som uten tvil var et av Hollywoods mest lovende talenter.

MENY