Haugesund ’09: Norge tiltrådt viktig konvensjon

I dag hadde Trond Giske invitert til pressekonferanse der han informerte om at Norge endelig har tiltrådt Den europeiske konvensjonen om samproduksjon av film.

–Målet er at Norge skal bli ledende i Norden på film. Dette vil være et viktig bidrag til finansiering av større filmproduksjoner og til internasjonalisering av norsk filmbransje, forteller Giske.

Sjekk for øvrig artikkelen Norge vender seg mot Europa. Jeg skrev blant annet at:

«Det manglende medlemskapet har medført store problemer for norsk filmbransje. For eksempel støtte Bent Hamer på problemer hos sin sveitsiske investor i forbindelse med finansieringen av Factotum. I Sveits innvilger nemlig myndighetene generelt kun offentlig støtte til europeiske samproduksjoner dersom den utenlandske produsenten kommer fra et land som har signert konvensjonen. Når Norge slutter seg til konvensjonen, forsvinner en del formelle hindre for effektiv samproduksjon.»

Haugesund ’09: Norge tiltrådt viktig konvensjon

I dag hadde Trond Giske invitert til pressekonferanse der han informerte om at Norge endelig har tiltrådt Den europeiske konvensjonen om samproduksjon av film.

–Målet er at Norge skal bli ledende i Norden på film. Dette vil være et viktig bidrag til finansiering av større filmproduksjoner og til internasjonalisering av norsk filmbransje, forteller Giske.

Sjekk for øvrig artikkelen Norge vender seg mot Europa. Jeg skrev blant annet at:

«Det manglende medlemskapet har medført store problemer for norsk filmbransje. For eksempel støtte Bent Hamer på problemer hos sin sveitsiske investor i forbindelse med finansieringen av Factotum. I Sveits innvilger nemlig myndighetene generelt kun offentlig støtte til europeiske samproduksjoner dersom den utenlandske produsenten kommer fra et land som har signert konvensjonen. Når Norge slutter seg til konvensjonen, forsvinner en del formelle hindre for effektiv samproduksjon.»

MENY