Guttorm Petterson ny direktør i Film & Kino

Guttorm-Pettersson-2012

Det kom ikke som noen bombe under landsmøtet til bransjeorganisasjonen Film & Kino:  Guttorm Petterson, avtroppende direktør i SF Norge, er ansatt som ny administrerende direktør i Film & Kino. Han overtar i løpet av høsten når dagens direktør, Lene Løken, går av for alderspensjon.

Film & Kinos styreleder Knut Even Lindsjørn offentliggjorde ansettelsen da han åpnet forhandlingene under organisasjonens landsmøte  i Oslo i dag, 3. juni. Petterson har lang erfaring fra ulike deler av film- og kinobransjen, blant annet som mangeårig administrerende direktør i SF Norge, styreleder i Norske Filmbyråers Forening, tidligere filmsjef i Oslo Kino samt en rekke fremtredende styreverv i bransjen.

”Vi er veldig fornøyde med å ha fått en kapasitet som Guttorm Petterson med på laget i det store og viktige omstillingsarbeidet Film & Kino står midt oppe i. Hans lange erfaring fra ulike deler av film- og kinobransjen gir Film & Kino en leder med bred og relevant erfaring som vil bidra til at Film & Kino tilpasser seg de nye tidene”, sier Lindsjørn.

Guttorm Petterson sier i en kommentar i samme pressemelding at han mener film- og kinobransjen har stått og står overfor mange utfordringer med teknologiske og markedsmessige endringer som gjør det nødvendig med nytenkning og ny organisering.

”Jeg synes det er spennende at det nå ser ut til at Film & Kino skal bli en mer rendyrket bransjeorganisasjon og ser fram til å ha det daglige ansvaret for å lede denne tradisjonsrike organisasjonen inn i en ny tid og profesjonalisere den ytterligere, basert på all den kompetansen som allerede ligger hos de ansatte i organisasjonen og hos de nye eierne».

Guttorm Petterson ny direktør i Film & Kino

Guttorm-Pettersson-2012

Det kom ikke som noen bombe under landsmøtet til bransjeorganisasjonen Film & Kino:  Guttorm Petterson, avtroppende direktør i SF Norge, er ansatt som ny administrerende direktør i Film & Kino. Han overtar i løpet av høsten når dagens direktør, Lene Løken, går av for alderspensjon.

Film & Kinos styreleder Knut Even Lindsjørn offentliggjorde ansettelsen da han åpnet forhandlingene under organisasjonens landsmøte  i Oslo i dag, 3. juni. Petterson har lang erfaring fra ulike deler av film- og kinobransjen, blant annet som mangeårig administrerende direktør i SF Norge, styreleder i Norske Filmbyråers Forening, tidligere filmsjef i Oslo Kino samt en rekke fremtredende styreverv i bransjen.

”Vi er veldig fornøyde med å ha fått en kapasitet som Guttorm Petterson med på laget i det store og viktige omstillingsarbeidet Film & Kino står midt oppe i. Hans lange erfaring fra ulike deler av film- og kinobransjen gir Film & Kino en leder med bred og relevant erfaring som vil bidra til at Film & Kino tilpasser seg de nye tidene”, sier Lindsjørn.

Guttorm Petterson sier i en kommentar i samme pressemelding at han mener film- og kinobransjen har stått og står overfor mange utfordringer med teknologiske og markedsmessige endringer som gjør det nødvendig med nytenkning og ny organisering.

”Jeg synes det er spennende at det nå ser ut til at Film & Kino skal bli en mer rendyrket bransjeorganisasjon og ser fram til å ha det daglige ansvaret for å lede denne tradisjonsrike organisasjonen inn i en ny tid og profesjonalisere den ytterligere, basert på all den kompetansen som allerede ligger hos de ansatte i organisasjonen og hos de nye eierne».

MENY