Grimstad’07: Hvor går kortfilmfestivalen?

Logo Kortfilmfestivalen feirer 30-års jubileum, og Filmforbundet har benyttet anledningen til å åpne for debatt om festivalens fremtid. I programmet sier de følgende om motivasjonen for å ha en debatt:

Kortfilmfestivalen er årets vakreste eventyr for veldig mange av oss i bransjen. Likevel er det sterke meninger om festivalen og hvor den bør bevege seg når den nå går inn i sine neste 30 år. Kanskje er det på tide at vi slutter å snakke i krokene og tar debatten inn i en strukturert og konstruktiv prosess?

Jeg har vandret for lite i krokene på Filmens Hus til å uttale meg om hva som har blitt diskutert der opp gjennom årene. Kanskje har jeg også for lite erfaring som deltaker i Grimstad til å ytre noe om dens fremtid. Så jeg tenkte å gi deg et sammendrag på 8 punkter som et forsøk på å oppsummere debattens mange krumspring. For om det har vært dunkelt i gangene på Filmens Hus, var det så absolutt ikke noe lysere i Apotekergårdens bakgård. Debatten manglet nemlig både fokus og ryddighet, og ble egentlig bare et sammensurium av meninger med forskjellig grad av entusiasme.

0

Hverken panel, festivalleder Torunn Nyen, publikum eller værgudene kom til enighet om hva festivalens fremtid burde innebære, og mest engasjement viste kanskje Arild Støfring, fortsatt varm i trøya etter debatten hos oss tidligere i uka. Filmforbundet ved leder Sverre Pedersen konkluderte med at debatten skal fortsette i åpne fora utover høsten, og da oppsummerer jeg med følgende saksliste, basert på de mange meningene og idéene som ble lansert.

1. Skal festivalen fortsatt holde til i Grimstad, bør den flyttes eller er det en idé å skape en ambulerende festival à la musikkbransjens by:Larm?

2. Hvordan bedre visningsforhold, er det en idé å lete etter privat investor à la det Volda har gjort med det resultat at festivalen nå får et flunkende nytt festivalbygg å boltre seg i?

1

3. Hva skal være festivalens hovedfokus; trenger vi dokumentarer som allerede har kjørt løpet ut på kino? Har musikkvideo noe å gjøre i konkurranse med de andre kortfilmene? Hva med animasjonsfilmen?

4. Hvordan jobbe for å gjøre festivalen viktigere i Norge og utad?

2

5. Hvordan følge opp og forholde seg til den teknologiske utviklingen der kortfilmen har fått flere nye visningsarenaer som YouTube og MySpace?

6. Hvordan fortsette, ta vare på og videreutvikle målsetningen om å være en arena for den frie, kunstneriske filmen?

3

7. Hvordan få hele bransjen til festivalen, hvorfor mangler så mange ledende aktører?

8. Hvordan få media med, hvordan skape blest om kortfilm?

4

Alle foto: Eirik Smidesang Slåen

Grimstad’07: Hvor går kortfilmfestivalen?

Logo Kortfilmfestivalen feirer 30-års jubileum, og Filmforbundet har benyttet anledningen til å åpne for debatt om festivalens fremtid. I programmet sier de følgende om motivasjonen for å ha en debatt:

Kortfilmfestivalen er årets vakreste eventyr for veldig mange av oss i bransjen. Likevel er det sterke meninger om festivalen og hvor den bør bevege seg når den nå går inn i sine neste 30 år. Kanskje er det på tide at vi slutter å snakke i krokene og tar debatten inn i en strukturert og konstruktiv prosess?

Jeg har vandret for lite i krokene på Filmens Hus til å uttale meg om hva som har blitt diskutert der opp gjennom årene. Kanskje har jeg også for lite erfaring som deltaker i Grimstad til å ytre noe om dens fremtid. Så jeg tenkte å gi deg et sammendrag på 8 punkter som et forsøk på å oppsummere debattens mange krumspring. For om det har vært dunkelt i gangene på Filmens Hus, var det så absolutt ikke noe lysere i Apotekergårdens bakgård. Debatten manglet nemlig både fokus og ryddighet, og ble egentlig bare et sammensurium av meninger med forskjellig grad av entusiasme.

0

Hverken panel, festivalleder Torunn Nyen, publikum eller værgudene kom til enighet om hva festivalens fremtid burde innebære, og mest engasjement viste kanskje Arild Støfring, fortsatt varm i trøya etter debatten hos oss tidligere i uka. Filmforbundet ved leder Sverre Pedersen konkluderte med at debatten skal fortsette i åpne fora utover høsten, og da oppsummerer jeg med følgende saksliste, basert på de mange meningene og idéene som ble lansert.

1. Skal festivalen fortsatt holde til i Grimstad, bør den flyttes eller er det en idé å skape en ambulerende festival à la musikkbransjens by:Larm?

2. Hvordan bedre visningsforhold, er det en idé å lete etter privat investor à la det Volda har gjort med det resultat at festivalen nå får et flunkende nytt festivalbygg å boltre seg i?

1

3. Hva skal være festivalens hovedfokus; trenger vi dokumentarer som allerede har kjørt løpet ut på kino? Har musikkvideo noe å gjøre i konkurranse med de andre kortfilmene? Hva med animasjonsfilmen?

4. Hvordan jobbe for å gjøre festivalen viktigere i Norge og utad?

2

5. Hvordan følge opp og forholde seg til den teknologiske utviklingen der kortfilmen har fått flere nye visningsarenaer som YouTube og MySpace?

6. Hvordan fortsette, ta vare på og videreutvikle målsetningen om å være en arena for den frie, kunstneriske filmen?

3

7. Hvordan få hele bransjen til festivalen, hvorfor mangler så mange ledende aktører?

8. Hvordan få media med, hvordan skape blest om kortfilm?

4

Alle foto: Eirik Smidesang Slåen

MENY